YIT painui tappiolliseksi vuonna 2020

YIT:n toimitusjohtajavaihdon syy löytyy tappiollisesta tuloksesta. Sitä ei voi selittää pelkällä koronalla, sillä rakentaminen selvisi koronasta muita aloja paremmin. Asuntorakentaminen kannatteli yhtiötä.

Asuntorakentamisen vetäjän Antti Inkilä toimii YIT:n väliaikaisena toimitusjohtajana Markku Moilasen tuloon saakka. Kuva: Liisa Takala

Vuonna 2020 YIT:n liikevaihto laski 10 % 3 069 miljoonaan euroon (3 392). Osasyy laskuun oli se, vertailukaudella yhtiöllä oli toimitilapuolella Triplan  tapainen jättiprojekti. Viime vuonna toimitilapuoli oli koronankin vuoksi hieman jäissä.

YIT pysäytti Suomessa asuntoaloitukset puoleksitoista kuukaudeksi alkuvuonna, kun mietittiin koronan vaikutuksia. Suomessa aloitukset pääsivät sitten hyvään vauhtiin, mutta Keski-Euroopassa hankkeita jouduttiin jopa keskeyttämään koronan vuoksi.

YIT:n oikaistu liikevoitto laski 85 miljoonaan euroon (165). Liikevoitto laski 35 miljoonaan euroon (80). Liikevoittoprosentti laski 2,4 prosentista 1,1 prosenttiin. Tulos ennen veroja laski 40 miljoonasta eurosta kuusi miljoonaa euroa tappiolle.

 

Asumisen segmenttien vahvoja koko vuoden tuloksia varjostivat tiettyjen hankkeiden projektinhallintaongelmat sekä negatiivinen käyvän arvon muutos.  Vuonna 2020 käyvän arvon muutokset olivat -15 miljoonaa euroa, verrattuna 79 miljoonan euron positiivisiin muutoksiin vuonna 2019.Kolmen projektin taloudelliset loppuselvitykset olivat vuonna 2020 yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Jo julkistettujen kauppakeskushankkeiden lisäksi vaikeuksia on ollut muun muassa Vantaan Hiekkaharjun vesitornin rakentamisessa. Vuonna 2017 käynnistynyt projekti olisi pitänyt luovuttaa jo maaliskuussa 2019, kertoi Vantaan Sanomat marraskuussa. Nyt se on luovutettu, mutta neuvottelut kustannuksista jatkuvat.

Kannattavuuteen Helsingin Pasilaan nousseen kauppakeskus Triplan  sijoituksen -16 miljoonan euron käyvän arvon muutos Kiinteistöt-segmentissä, mikä johtui koronaviruspandemian myötä kasvaneista markkinoiden tuottovaatimuksista. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisälsi sen sijaan 77 miljoonaan euron positiiviset käyvän arvon muutokset Tripla -sijoituksesta ja muista sijoituskiinteistöistä.

Perinteisesti rakennusliikkeet tekevät parhaan tuloksensa vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin paljon projekteja tuloutuu. Loka-joulukuussa 2020 YIT:n liikevaihto laski 15 % 975 miljoonaan euroon (1 152 Oikaistu liikevoitto oli 56 miljoonaa euroa (121). Oikaisuerät olivat yhteensä 1 miljoonaa euroa (24). Liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa (97) ) eli se laski 8,4 prosentista 5,6 prosenttiin.

YIT korollinen nettovelka oli viime vuonna 628 miljoonaa euroa (862). Velkaantumisaste oli 68 % (81). IFRS 16 vuokrasopimusvelkojen vaikutus korolliseen nettovelkaan oli 235 miljoonaa euroa (261) ja velkaantumisasteeseen 26 prosenttiyksikköä (25). Omavaraisuusaste laski viime vuonna 34 prosentista 33 prosenttiin. Tilauskanta oli 3 528 miljoonaa euroa (4 131).

1.4.2020 Peabille myydyt Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on raportoitu lopetettuina toimintoina.  Myyntivoitto näistä Lemminkäisestä tulleista toiminnoista oli 55 miljoonaa euroa.

YIT väliaikainen toimitusjohtaja Antti Inkilä toteaa pörssitiedotteessa:

“YIT:n vuosi 2020 oli kahtalainen. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 85 miljoonaa euroa (165). Tulos sisältää 15 miljoonaa euroa negatiivisia (79 miljoonan euron positiivisia) käyvän arvon muutoksia pääasiassa Mall of Tripla -sijoituksessa, mikä kuvastaa koronavirus-pandemian myötä kasvaneita markkinoiden tuottovaatimuksia. Taloudellisilla loppuselvityksillä kolmessa haastavassa projektissa, Myllypuron kampuksessa, Hertsin kauppakeskuksessa ja Tripla-projektissa, oli 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoomme vuonna 2020.

Sen sijaan asumisen segmenttiemme tulokset olivat vuonna 2020 erittäin vahvoja. Tämän vahvan tuloskehityksen taustalla oli paitsi suotuisa markkinatilanne, myös kasvanut markkinaosuus. Vuoden 2021 asuntoaloitusmäärien kasvun myötä odotamme tämän vahvan kehityskaaren saavan jatkoa. Tarmokas työmme asiakassuhteiden kehittämiseksi ja digitaalisten työkalujen parantamiseksi on alkanut tuottamaan tulosta. Otimme jättimäisen harppauksen digitaalisessa myynnissä: online-varauksemme kasvoivat 144 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaiken kaikkiaan kehityksemme vuonna 2020 oli hienoa monella osa-alueella. Toisaalta Toimitilat-segmenttimme kehitys oli pettymys, eikä Infra-segmentin projektikannattavuus yltänyt tyydyttävälle tasolle. On selvää, että meidän tulee saavuttavaa näissä molemmissa segmenteissä merkittävä muutos projektinhallinnassa. Tämä työ on jo alkanut ja odotamme mittavia parannuksia jo tämän vuoden aikana.

Vuoden 2020 heikon 0,13 euron osakekohtaisen tuloksen myötä hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle 0,14 euron osakekohtaista osinkoa. Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin tukemasta vahvasta operatiivisesta kassavirrasta investointien jälkeen huolimatta meillä on ollut merkittäviä pääasiassa Venäjän ruplasta johtuvia muuntoeroja, joilla oli 87 miljoonan euron negatiivinen vaikutus omaan pääomaan. Lisäksi toimenpiteemme liiketoimintaportfoliomme tehostamiseksi johtivat 50 miljoonan euron oikaisueriin vuoden aikana.”

Pörssi reagoi YIT:n odotettua heikompaan tulokseen yli 5 prosentin pörssikurssin laskulla (klo 10:24 kun tilinpäätösinfo oli vielä kesken).

Sijoitttajien pettymysten taustalla on laskenut osinko, projektiongelmien jatkuminen ja odotettua sumeammaksi jäänee näkymät. Vain asuntorakentamisen tilanne näyttää varsinkin Suomessa hyvältä.

Venäjällä asuntokauppaa piristi selvästi hallituksen antama 6,5 prosentin korkotukiohjelma. Torstaina 4.2. ilmestyneessä Rakennuslehdessä on YIT:n Venäjän toimintojen vetäjän Teemu Helppolaisen laaja haastattelu aiheesta.

YIT:n ohjeistus vuodelle 2021:

Vuonna 2021 asuntovalmistumisten odotetaan vähenevän Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä vuoteen 2020 verrattuna. Asuminen Venäjällä hyvän operatiivisen toiminnan arvioidaan jatkuvan. Toimitilat-segmentissä kehityksen odotetaan vakaantuvan. Infra-segmentin projektinhallintahaasteet rasittavat tulosta, mutta niiden odotetaan tulevan ratkaistuksi vuoden edetessä. Kiinteistöt-segmentissä portfolion kehittämisen odotetaan jatkuvan.

YIT odottaa konsernin koko vuoden 2021 oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2020 (85 miljoonaa euroa). Neljännen vuosineljänneksen odotetaan olevan selvästi vahvin.

Tulos on riippuvainen tiettyjen projektien valmistumisesta ja sopimusten loppuunsaattamisesta vuoden loppua kohden. Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset seisokit tai hitaampi eteneminen rakennustyömailla ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. Pandemia voi myös johtaa markkinoiden tuottovaatimusten muutoksiin, joilla voi olla vaikutuksia sijoitusten käypään arvoon.

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT painui tappiolliseksi vuonna 2020”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat