Helsingin uusi maanalainen yleiskaavaehdotus nähtävillä

Helsingin ensimmäinen maanalainen yleiskaava tuli voimaan vuonna 2011 ja se oli lajissaan ensimmäinen maailmassa.

Koivusaaren metroasema. Kuva: Lassi Rinne

Helsingin uuden maanalaisen yleiskaavan ehdotus on nähtävillä maaliskuun 26. päivään saakka. Tarkistettu kaavaehdotus on tarkoitus viedä kaupunginhallituksen käsittelyyn vielä tämän kevään aikana. Lopullisesti kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Helsingin ensimmäinen maanalainen yleiskaava tuli voimaan vuonna 2011 ensimmäisenä maailmassa. Kaavan uusiminen on tarpeen, koska osa siinä esitetyistä tilavarauksista on vanhentunut ja uusia tilantarpeita on noussut esiin.

Yleiskaava käsittää koko kaupungin alueen ja koskee pääsääntöisesti kaikkia Helsingin alueen maanalaisia, kallioon sijoittuvia ja suunniteltuja tiloja sekä niiden tilavarauksia. Se ohjaa osaltaan asemakaavojen laatimista ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Kaava sisältää vain merkittävimmät maanalaiset tilavaraukset. Helsingissä on nykyisin yli 400 kallioon rakennettua maanalaista tilaa.

Kaava sisältää esimerkiksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen tilavarauksia. Siinä on osoitettu maanalaisten julkisten ja kaupallisten palveluiden kehitettävät alueet, jotka sijoittuvat Helsingin keskustaan pääosin nykyisten ja tulevien raideliikenteen asemien ympäristöön.

Lisäksi kaavaehdotuksessa on tarkasteltu erikseen maanalaista kävely-ympäristöä ja maalämpöä. Kaavan tavoitteena on tukea laadukkaan ja viihtyisän kävely-ympäristön toteuttamista ja keskustan elinvoimaisuutta. Maanalaiset kävely-ympäristöt liittyvät palveluiden tarjontaan ja täydentävät maanpäällistä kävelyverkkoa.

Maalämmön osalta kaavaa laadittessa on selvitetty sen toteutusedellytyksiä ja vaikutuksia. Lisäksi kaavassa linjataan periaatteita, joiden mukaisesti maalämpökaivoja voi jatkossa suunnitella Helsingin alueelle. Tavoitteena on edistää maalämmön hyödyntämistä osana Helsingin hiilineutraaliusohjelmaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsingin uusi maanalainen yleiskaavaehdotus nähtävillä”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat