YM: Työryhmä valmistelemaan kaavojen toteuttamisen ja katujen kunnossapidon lainsäädännön uudistamista

Työryhmän tehtävänä on ajantasaistaa kuntien maapolitiikkaa, kaavojen toteuttamista sekä katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskeva sääntelykokonaisuus ja toteuttaa hallitusohjelman asiaa koskevat kirjaukset. Työryhmä valmistelee ehdotuksen uudesta lainsäädännöstä hallituksen esityksen muotoon.