Kehä III:lle lisää kaistoja kolmen kilometrin matkalle ja kahdeksan uutta siltaa

Hankkeen kustannusarvio on 38,5 miljoonaa euroa. Työt kestävät noin kolme vuotta.

Kuva: Tuomas Selänne

Kehä III:n parannushanke käynnistyy kahdella osuudella tämän viikon aikana. Parannettavat osuudet ovat Askistossa Espoon ja Vantaan rajalta Vihdintielle saakka ulottuva noin 2,5 kilometrin osuus sekä kolmen kilometrin osuus Vantaan ja Pakkalan välissä. Hankkeen urakoi GRK Infra Oy.

Askiston kohdalla nykyiset tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä. Kehä III:n rinnakkaistieksi rakennetaan uusi katu, joka toimii hankkeen aikana kiertotienä. Vihdintien kaksi siltaa uusitaan, minkä lisäksi rakennetaan kahdeksan uutta siltaa. Askiston pientaloalueen kohdalle rakennetaan myös uutta melusuojausta.

Samassa yhteydessä tien pohjarakennetta korjataan, sillä etelänpuoleisen ajoradan paalulaatta on vaurioitunut. Työt kestävät noin kolme vuotta. Ensimmäiset kaksi vuotta ne painottuvat tien pohjarakenteen kunnostamiseen sekä Vihdintien siltojen korjaustöihin.

Vantaankosken ja Pakkalan väliselle tieosuudelle rakennetaan kolmannet ajokaistat kolmen kilometrin matkalta. Osana hanketta korjataan myös Nuolitien länsipuolella sijaitseva sillan penkereen painauma.

Väli on Kehä III:n vilkkaimmin liikennöity osuus, missä liikkuu noin 76 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Määrän ennustetaan kasvavan lähes 89 000 ajoneuvoon vuoteen 2030 mennessä ja ylittävän 100 000 ajoneuvon rajan vuoteen 2050 mennessä.

Lisäkaistat sekä niiden edellyttämät liittymä- ja pysäkkijärjestelyt valmistuvat kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Pysäkkijärjestelyjä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan koko hankealueella.

Hankkeen kustannusarvio on 38,5 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 30 miljoonaa euroa ja Vantaan kaupungin 8,5 miljoonaa euroa.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Kehä III:lle lisää kaistoja kolmen kilometrin matkalle ja kahdeksan uutta siltaa”

  1. ”kolmen kilometrin osuus Vantaan ja Pakkalan välissä”…..?

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat