Kahdeksan yrityksen konsortio sai tukipotin älykkäin asuinalueiden kehittämistä varten

Kahdeksan suomalaista yritystä on solminut aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamiseksi. Tavoitteena on kehittää uusia asuinalueita, joissa älyteknologiaa käytetään tavanomaista paremmin hyväksi.

Konsortio sai 200 000 euron rahoituksen Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta Mynämäen Gadolin Älykylän kehittämiseen.

Yhtiöillä on käynnissä on useita neuvotteluita 10 000 – 40 000 kerrosneliömetrin kokoisten aluerakentamishankkeiden aloittamisesta Suomeen. Suunnitelmissa on lisäksi kestävän asumisen konseptin viennin aloittaminen jo lähivuosina.

Aiesopimuksen allekirjoittivat ASV Arctic Smart Village, Vastuu Group, Platform Of Trust, Holda Group, NollaE, KJ-A Arkkitehtitoimisto, SustainaBuild (Ecococon) ja Vuokranet.

Yritysten tavoitteena on kehittää asuinaluerakentamiseen uudenlaista, hiilineutraalia, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää mallia, jossa elämisen laatu on korkealla tasolla. Samalla konsortio tuo älyteknologian kiinteäksi osaksi asumista. Älyteknologian ansiosta voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä asumisen kustannuksiin, sekä parantaa asumismukavuutta.

Mukana olevat yritykset toimivat alustamaisella liiketoimintamallilla, joka tekee mahdolliseksi yhteistyön erikokoisten paikallisten ja valtakunnallisten yritysten kanssa.

Yritysten mukaan perustettavalla yhteisyrityksellä on paljon korkeaa osaamista kestävän asumisen kehittämiseksi. Mukana on osaamista ekologisista rakennusmateriaaleista, arkkitehtuurista, materiaalien kestävyydestä ja ominaisuuksista sekä rakennusten ja alueiden energia- ja kustannustehokkuuden optimoinnista sekä tekoälypohjaisesta optimointialgoritmista.

Kausivarastointiratkaisuilla taas tehdään mahdolliseksi ympärivuotisen lämmitysenergian tarpeen täyttäminen asuinalueella kokonaan aurinkoenergialla. Lämmityskustannukset voivat näin olla yritysten mukaan jopa 25 kertaa maalämpöä edullisemmat.

Yritysten luomaan konseptiin kuuluu myös yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman kasvattamisen tukeminen monella tavalla. Ratkaisut ovat taloudellisia, rakenteellisia, toiminnallisia ja teknisiä, mutta vapaaehtoisuuteen perustuvia.

Yhteisyrityksen perustaminen valmistellaan samanaikaisesti meneillään olevien hankkeiden edetessä. Tuotteiksi on nimetty esimerkiksi Älykylä ja Älykortteli. Älykyliä on harkittu rakennettavaksi esimerkiksi Utajärvelle ja Sodankylään, mutta hankkeet eivät ole toistaiseksi edenneet.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kahdeksan yrityksen konsortio sai tukipotin älykkäin asuinalueiden kehittämistä varten”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat