Kokeile kuukausi maksutta

Kesko kaavailee uutta logistiikkakeskusta Nurmijärvelle – ostamassa kunnalta jättimäisen tontin

Kesko neuvottelee parhaillaan Nurmijärven kunnan kanssa tontin hankinnasta uuden logistiikkakeskuksen tarpeita varten.

Modernille logistiikkakeskukselle sopiva tontti on kooltaan peräti noin 57 hehtaaria, ja se sijaitsee Nurmijärven Ilvesvuoren yritysalueella, Hämeenlinnan moottoritien tuntumassa.

Kesko kertoo K-ryhmän päivittäistavaratoimialan myynnin kasvaneen merkittävästi. Tontin hankinnalla yhtiö varautuu kasvun jatkumiseen myös tulevaisuudessa. Yhtiön tavoitteena on rakentaa alueelle keskus, joka palvelee koko K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimintaa tehokkaasti pitkällä aikavälillä tuotteiden varastoinnin, jalostuksen, tuotannon, välityksen ja edelleen jakelun osalta. Suunniteltu logistiikkakeskuksen rakentaminen tapahtuisi vaiheittain tämän ja osin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Nurmijärven kunnanhallitus käsittelee tonttikauppaa kokouksessaan maanantaina 12. huhtikuuta. Kokouksen esityslistan mukaan suunniteltu logistiikkakeskus edellyttää laajaa maa-aluetta ja rakentamista. Tarvittava rakennusoikeus kyetään osoittamaan alueelle, joka käsittää kaiken kunnan omistuksessa olevan, tonttimaaksi soveltuvan maapohjan Ilvesvuori Pohjoisen alueella. Esityslistan mukaan alalle tarvitaan rakennusoikeutta noin 300000 kerrosneliötä.

Kunta on teettänyt alueen tonttien hinnoittelun pohjaksi arvioinnin riippumattomalla arvioitsijalla. Tehdyn arvion perusteella alueen tonttien hinnaksi muodostuu 50 euroa kerrosneliöltä. Edellä mainitulla rakennusoikeudella nyt neuvoteltavan tontin hinta olisi siis 15 miljoonaa euroa. Hinnoittelussa tulee huomata, että alue luovutetaan esirakentamattomana. Lopullinen kauppahinta määräytyy tämän yksikköhinnan perusteella luovutettavalle maalle osoitettavan rakennusoikeuden määrän mukaisesti. Esisopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ostaja maksaa 500000 euron suuruisen varausmaksun, joka vähennetään lopullisesta kauppahinnasta.

Logistiikkakeskuksen mahdollistaminen edellyttää Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueen asemakaavan muuttamista. Kaava on niinkin tuore, että Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi sen vasta tammikuussa 2020, ja vuoden 2021 alussa hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen.

Hanke etenee siten, että tässä vaiheessa Kesko ja Nurmijärven kunta solmivat asiasta esisopimuksen. Kunnan osalta esisopimuksen solmimisen hyväksyy kunnanvaltuusto. Sen jälkeen kunta käynnistää alueella tarvittavan asemakaavamuutostyön. Esisopimus on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kunnanvaltuuston asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Esisopimuksella sovitaan myös niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä osapuolet tekevät lopullisen kaupan edellä luovutuksen kohteena mainituista maista. Lopullinen kauppa toteutetaan, kun asemakaavamuutosaluetta koskeva kaavamuutos on lainvoimainen ja se mahdollistaa suunnitellun logistiikkakeskuksen rakentamisen liikennejärjestelyineen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kesko kaavailee uutta logistiikkakeskusta Nurmijärvelle – ostamassa kunnalta jättimäisen tontin”

Vastaa