Betoniteollisuus selvitti betonituotteiden keskimääräiset kasvihuonepäästöt

Betoniteollisuus on julkaissut varmennettuja elinkaariraportteja suomalaisista betonituotteista.

Kuva: Liisa Takala

Tiedotteen mukaan teollisuus on halunnut vastata asiakkaidensa ja sidosryhmiensä toiveisiin luotettavista suomalaisten betonituotteiden päästötiedoista, erityisesti tuotteen elinkaaren vaiheiden A1-A3 (raaka-aineen syntypaikalta valmistusprosessin läpi tehtaan portille) CO2-päästön eli GWP-arvon osalta.

Laaditut keskimääräiset (geneeriset) betonituotteiden ympäristöselosteet nojaavat laajaan, Betoniteollisuus ry:n jäsenyrityksiltä vuoden 2019 tuotannosta kerättyyn lähdeaineistoon ja sen pohjalta tehtyyn, kolmannen osapuolen varmentamaan, laskentatyöhön.

Elinkaariarvioinnin on toteuttanut Vahanen Environment oy. Johtavan asiantuntijan Esa Salmisen mukaan päästölaskelmat auttavat ymmärtämään aiempaa kokonaisvaltaisemmin rakennustuotteisiin liittyviä ympäristökysymyksiä.

Elinkaariarviointi kattaa myös muut tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset, joita voivat olla ilmastovaikutuksen lisäksi rehevöityminen, happamoituminen, toksiset vaikutukset, vesijalanjälki, energiavarojen käyttö ja muiden resurssien käyttö.

Tiedotteen mukaan laskelmissa on huomioitu lisäksi erikseen ilmoitettava hiilikädenjälki, joka tarkoittaa myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita ei syntyisi ilman tuotteen valmistamista. Kun betonituote sen elinkaaren lopussa puretaan, materiaalit kierrätetään uusioraaka-aineena.

Geneerisiä päästötietoja tullaan tarvitsemaan rakennuslupavaiheessa rakennuksen hiilijalanjälkeä laskettaessa. Tällöin laskijalla on tiedotteen mukaan harvoin tiedossa lopullisia tuotetoimittajia ja näiden toimittamien tuotteiden päästötietoja, jolloin geneerisillä tiedoilla voidaan mahdollisimman luotettavasti arvioida tulevan rakennuksen päästöjen tasoa.

Betoniteollisuus on julkaissut tiedot nettisivuillaan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Betoniteollisuus selvitti betonituotteiden keskimääräiset kasvihuonepäästöt”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat