Ekonomistit nostaisivat kiinteistöveroa – ”Verolla on vähän kielteisiä kannustinvaikutuksia”

Ekonomistit torjuvat väitteet siitä, että rakennukseen ja maapohjaan kohdistuvat kiinteistöverot nostaisivat vuokria tai asuntojen hintoja.

Ekonomistit nostaisivat kiinteistöveroa. Kuva: Sami Kero / HS

Selvä enemmistö taloustieteilijöistä katsoo, että maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja. Asiaa kysyttiin Ekonomistikoneessa, joka perustuu riippumattomaan akateemiseen Suomalaiseen Ekonomistipaneeliin.

Ekonomistikoneen kysymykseen vastanneet ekonomistit pitävät kiinteistöveron hyvänä puolena sitä, että siihen ei liity kielteisiä kannustinvaikutuksia. Sitä vastoin ekonomistit torjuvat väitteet siitä, että rakennukseen ja maapohjaan kohdistuvat kiinteistöverot nostaisivat vuokria tai asuntojen hintoja.

Ekonomistikoneeseen vastanneista taloustieteilijöistä 69 prosenttia katsoo, että maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja. Toista mieltä on 12 prosenttia vastaajista. 19 prosenttia taloustieteilijöistä on epävarma tai vailla mielipidettä kiinteistöveron nostamisesta.

Ekonomistit perustelevat kommenteissaan, että maapohjaan kohdistuva kiinteistövero ei vääristä maanomistajan käyttäytymistä, koska maan arvonnousu perustuu usein kaupunkien kasvuun ja kasautumishyötyihin eikä maanomistajien toimiin. Kiinteistöverolla ei ole samanlaisia kielteisiä kannustinvaikutuksia kuin työn tai investointien verottamisella.

Vastanneista 23 prosenttia arvioi, että kiinteistöverot siirtyvät vuokriin ja nostavat näin asumisen hintaa. Eri mieltä on selvästi useampi eli 40 prosenttia. Reilu kolmannes (36 prosenttia) on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä.

Kommenteissaan useat ekonomistit toteavat, että rakennukseen ja maapohjaan kohdistuvat kiinteistöverot pikemminkin alentaisivat vapaarahoitteisten asuntojen arvoa. Jos kiinteistöverot kuitenkin vähentäisivät asuntotarjontaa, pitkällä aikavälillä kiinteistöverot voivat nostaa vuokria.

Ekonomistit arvioivat kiinteistöverojen vaikutuksen asuntojen hintoihin samansuuntaisesti kuin vaikutuksen vuokriin. Vain joka neljäs (25 prosenttia) Ekonomistikoneeseen vastannut taloustieteilijä katsoo, että kiinteistöverot nostavat asuntojen hintoja. Reilu enemmistö (63 prosenttia) on asiasta eri mieltä.

Joka kymmenes (12 prosenttia) on kannastaan epävarma. Kommenteissaan ekonomistit katsovat, että rakennukseen ja maapohjaan kohdistuvat kiinteistöverot alentavat asuntojen hintaa, koska ne tekevät niiden omistamisesta vähemmän houkuttelevaa. Rakentamisen ja asuntotarjonnan mahdollinen väheneminen saattaa kuitenkin hillitä hintojen alenemista.

Ekonomistikone.fi perustuu Suomalaiseen Ekonomistipaneeliin, johon on kutsuttu vastaajiksi kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä. Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ekonomistit nostaisivat kiinteistöveroa – ”Verolla on vähän kielteisiä kannustinvaikutuksia””

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat