Espoon yleiskaava etenee vain osittain – Kaupunginhallitus taipui pientaloasukkaiden vaatimuksiin

Espoon kaupunginhallitus päätti rajata pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta pois Espoon keskuksen kiistanalaiset alueet, Myntinmäen ja osan Histan suunnitelmista.

Espoon Saarniraivion kohtalosta päätetään vasta myöhemmin, sillä alue irrotettiin uudesta pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta.­Kuva: Juhani Niiranen / HS

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on pilkottu osiin ja vain osa siitä etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi vielä tänä keväänä.

Espoon kaupunginhallitus päätti maanantaina irrottaa kaavasta Myntinmäen, Histan ja Espoon keskuksen sekä sen ympäristön.

Kaupunginvaltuuston merkittävimmät kaavapäätökset tulevat sisältämään Kalajärven ja Viiskorven laajan lisärakentamisen, Turun uuden raideyhteyden sekä Kehä III:n pohjoispuolen varren pientaloalueiden ja Oittaan asuinalueet.

Maakuntakaavalla oikeuskäsittelyssä

Espoon kaupunginhallitus rajasi pois Myntinmäen ja osan Histan alueista siksi, että ne poikkeavat lainvoimaisesta maakuntakaavasta merkittävästi. Uusi maakuntakaava on oikeuskäsittelyssä, eikä ole lainvoimainen. Myntinmäen ja Histan alueiden kaavojen hyväksyminen vaatisi uutta, lainvoimaista maakuntakaavaa.

Lisäksi poliitikot päättivät, osittain pientaloalueilta tulevan palautteen vuoksi, vähentää rakentamisen tehokkuutta mahdollistavia kaavamerkintöjä pientaloalueilla.

Alueiden kaavamerkintöjä muutettiin osittain jo kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Suunta on selvästi väljemmässä tai ainakin pienimuotoisessa ja matalassa rakentamisessa. Kaupunginhallitus maanantaina siunasi osan näistä päätöksistä.

Maanomistajia kuultava uudelleen

Espoon keskus ja sen ympäristön asuinalueita jätettiin pois esityksestä juuri muuttuneiden merkintöjen vuoksi. Näin esimerkiksi aiemmin julkisuudessa olleen Saarniraivion osalta päätökset alueen kaavoituksesta tehdään vasta myöhemmin, sillä se ei ole mukana enää uuden yleiskaavan nyt etenevässä rajauksessa.

Kaava on muuttunut tällä alueella niin merkittävästi, että alueiden asukkaita ja maanomistajia on kuultava uudelleen.

Kaupunginhallitus lisäsi Viiskorpeen joukkoliikenneyhteyttä tarkoittavan merkinnän ja päätti jo tässä yleiskaavavaiheessa, että alueen tehokas rakentaminen toteutetaan kaupunkipientaloina, eikä kerrostaloina.

Lisäksi kaupunginhallitus poisti aiemmin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen Oittaan virkistysalueen länsialueiden säilyttämisestä virkistyskäytössä. Datakeskus tulee omalta osaltaan syömään paloja virkistysalueista Oittaalla.

Kaava jäänee jälkeen asukastavoitteestaan

Yleiskaavan kaavamerkinnät eivät ohjaa rakentamista kovin yksityiskohtaisesti.

Yksityiskohtaisempaa suunnittelua tehdään vasta asemakaavoituksella. Yleiskaavan merkintä antaa ylärajan sille kuinka tehokasta rakentamista millekin alueelle tulisi. Nyt poliittiset ryhmät ovat halunneet estää tehokkaampaa rakentamista kuin mahdollistaa sitä.

Nämä muutokset voivat muuttaa koko yleiskaavan luonnetta. Luultavimmin kaava jää merkittävästi jälkeen asukastavoitteistaan, 60  000 uudesta asukkaasta.

Yleiskaava on osa Espoon kasvua. Väestökasvu kaupungissa on noin 4 000–5000 uutta asukasta vuodessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoon yleiskaava etenee vain osittain – Kaupunginhallitus taipui pientaloasukkaiden vaatimuksiin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat