Liito-oravat eivät ole este uusille asunnoille Espoon Matinkylässä, päätti KHO

KHO katsoo, että asemakaavalla tavoiteltu riittävän tehokas asuinrakentaminen oli yleisen edun kannalta pakottava syy liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueen suojelusta poikkeamiselle.

Espoo on kaavoittanut asumista ja toimitiloja Matinkylän metroaseman ja Ison Omenan tuntumaan. Kuva: Sami Kero / HS

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antaa Espoolle mahdollisuuden rakentaa asuntoja liito-orava-alueelle Matinkylän metroaseman tuntumassa Suomenlahdentien varressa.

KHO pyörsi vuosikirjapäätöksessään Helsingin hallinto-oikeuden tuomion, joka oli rakentamiselle kielteinen.

Seurauksena häviää seitsemän liito-oravien kolopuuta ja tutkitusta lisääntymis- ja levähdysalueesta puolet eli runsaat kaksi hehtaaria.

Rakennussuunnitelmista olivat valittaneet Espoon ympäristönsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Rakennettavaksi tarkoitettu kortteli sijaitsee runsaan 700 metrin päässä metroasemasta. Espoon kaupunki perusteli rakentamista sillä, ettei Matinkylän aseman läheisyyteen voinut toteuttaa tarkoituksenmukaista määrää asuntoja muilla tavoin.

KHO arvioi, että länsimetro on merkittävä joukkoliikenneyhteys. Tiistinlaakson alue Suomenlahdentien varressa oli ainoa merkittävä täydennysrakentamiskohde, joka liittyi metroaseman ympäristöön rakentuvan aluekeskuksen kehittämiseen.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (mal) valtio ohjasi aikanaan varoja länsimetron rakentamiseen, ja Espoo sitoutui kaavoittamaan lisää asuntoja.

KHO katsoo, että asuntojen rakentaminen jalankulkuetäisyyden päähän metroasemasta on edullisen ja kestävän yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeää.

KHO:n saamien ennakkoarvioiden perusteella rakentaminen ei vaaranna liito-oravan suotuisaa suojelutasoa, koska poikkeamisesta huolimatta niiden itä-länsisuuntaiset kulkuyhteydet kahden esiintymisalueen välillä säilyivät. Liito-oravakanta asemakaava-alueella ja sen ympäristössä on suhteellisen vahva ja viime vuosina vahvistunut.

KHO tähdentää, että tulevassa asemakaavoituksessa on poikkeusluvan ehtojen mukaisesti huolehdittava liito-oravan kulkuyhteyksien turvaamisesta.

Suunnittelualueen osoittaminen pääasiassa virkistyskäyttöön ei ollut liikennemelun vuoksi tarkoituksenmukaista.

KHO katsoo, että asemakaavalla tavoiteltu riittävän tehokas asuinrakentaminen oli yleisen edun kannalta pakottava syy liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueen suojelusta poikkeamiselle.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Liito-oravat eivät ole este uusille asunnoille Espoon Matinkylässä, päätti KHO”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat