KHO hylkäsi espoolaisen asunto-osakeyhtiön valituksen hallinto-oikeuden tekemästä rakennusluvan kumoamisesta

Asunto-osakeyhtiö vaati valituksessaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, KHO:lle, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Espoon rakennuslautakunnan päätös saatetaan voimaan. Hallinto-oikeuden päätös jäi lainvoimaiseksi, kun KHO hylkäsi valituksen.