Hämeen linnan puusilta uusitaan – uudet perustukset asennetaan 1700-luvun hirsiperustusten väliin

Hämeen linnan pohjoinen puusilta uusitaan, koska sen puurakenteet ovat huonokuntoiset.

Uuden sillan rakenteet työstetään paikan päällä. Kuvassa maavalliin asennettavat sillan päätypilarit. Kuva: Arkkitehtitoimisto Schulman

Samalla siltaa levennetään vastaamaan pelastustielle asetettavia nykymääräyksiä. Senaatti-kiinteistöt ja Museovirasto jatkavat linnassa myös muita kunnostustöitä.

Työt ovat alkaneet tämän vuoden toukokuussa ja ne etenevät vaiheittain. Nykyinen silta puretaan elokuun lopussa ja rakennustyöt jatkuvat joulukuulle saakka. Työmaan aikana käytössä on kaupungin puoleinen silta. Yleisöllä on mahdollisuus seurata sillan hirsien työstöä paikan päällä. Työn tilaajana on linnan kiinteistöstä vastaava Senaatti-kiinteistöt.

Ikivanhan mallin mukainen silta

Nyt rakennettava uusi silta on kolmas saman mallin mukaan ja samalle paikalle rakennettu. Rakennusmateriaalina käytetään veistettyjä mäntyhirsiä, jotka tervataan. Veistotyö ja liitokset tehdään paikan päällä. Uudet perustukset asennetaan 1700-luvun lopun hirsiperustusten väliin.

Maavallien 1980-luvulla rakennettuja tukimuureja joudutaan avaamaan ja valleja luiskaamaan perustusten uusimisen vuoksi. Kaivutyöt tehdään arkeologien valvonnassa. Sillan valmiit rakenteet nostetaan paikoilleen perustustöiden jälkeen. Maavallit ja tukimuurit ennallistetaan ja myös sillan valaistus uusitaan.

Hämeen linnan bastionilinnoituksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1777. Pääportille johti vallihaudan yli puusilta. Sen perustustyöt tehtiin 1780-luvun lopulla, mutta silta valmistui vasta 1800-luvun alussa.

Silta jouduttiin uusimaan ilmeisesti 1840-luvulla, jolloin Hämeen linna siirtyi kokonaan vankilakäyttöön. Vankilan laajentuessa 1870-luvulla tasattiin linnan pohjoispuolen maavallit, purettiin pääportti ja vallihauta täytettiin alla. Osa sillan rakenteista jäi maan alle. Pääportti siirrettiin linnan eteläpuolelle, jonne rakennettiin uusi silta.

Hämeen linnan restauroinnin yhteydessä pohjoispuolen maavallit, puusilta ja vallihauta rakennettiin 1980-luvulla uudelleen. Malli siltaan saatiin 1860-luvun lopun valokuvasta ja maan alla säilyneistä puurakenteista.

Ojennuslaitosta korjataan jatkuvasti

Myös linnan muut kunnossapitotyöt ovat jatkuneet.

”Pyrimme käyttämään vuosittain 150 000–200 000 euroa Hämeen linnan vallihautojen korjauksiin. Tarvetta on ainakin vielä 5 vuodeksi”, rakennuttajapäällikkö Sami Brück Senaatti-kiinteistöistä kertoo.

Hiljattain valmistui poistumistieturvallisuutta parantava hanke, jossa päälinnan poistumistie- sekä turvavalaistusta paranneltiin ja uusittiin nykyaikaiseksi.

”Loppuvuodesta jatkamme päälinnan paloilmoitinjärjestelmän laajentamista ja tämä työ valmistuu ensivuoden alkupuolella. Kesällä ojennuslaitoksen vesikatolla tehdään korjauksia sekä maalataan osittain kattoa ja syyskuussa uusitaan vankilan työhuoneen katto.”

Linna pysyy auki

Hämeen linna on ollut yleisölle avoin museokohde vuodesta 1979. Avoinnapidosta, näyttely- ja tapahtumasisällöstä sekä palveluista vastaa Suomen kansallismuseo.

Hämeen linna on vilkas vierailukohde, ja esimerkiksi vuoden 2019 kävijämäärä 111 822 oli vuosikymmenen korkein. Tavallisesti ympäri vuoden avoinna oleva Hämeen linna avautui koronakevään jälkeen yleisölle jälleen 28.5.2021.

Linnanniemen museokokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Museo Militaria sekä Suomen kansallismuseon hallinnoima Vankila.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Hämeen linnan puusilta uusitaan – uudet perustukset asennetaan 1700-luvun hirsiperustusten väliin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat