Kokeile kuukausi maksutta

Rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnos lausunnoille – selvitys mahdollistaisi uudisrakennusten päästöjen ohjaamisen lainsäädännöllä

Ilmastoselvitys tulisi jatkossa esittää rakennuslupaa haettaessa. Lausuntoja voi jättää 27.8. saakka.

Kuva: Liisa Takala

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta asetukseksi rakennusten ilmastoselvityksestä sekä sitä tukevasta ohjeesta. Lausuntoja voi antaa 27.8.2021 saakka.

”Olemme valmistelleet vähähiilisen rakentamisen säädösohjausta yhdessä rakennusalan kanssa viitisen vuotta. Arvokasta näkemystä on kerätty yli sadassa tilaisuudessa ja kirjallisella kommentointikierroksella. Tämä vuorovaikutus tiivistyy lausunnoilla olevaan ehdotukseen, johon toivomme jäleen runsaasti palautetta, erityisasiantuntija Matti Kuittinen sanoo ympäristöministeriön tiedotteessa.

Ilmastoselvityksellä tehtäisiin näkyväksi uuden rakennuksen koko elinkaaren ja laajamittaisesti korjattavan rakennuksen korjauksen ja sen jälkeisen ajan ilmastovaikutukset. Selvitys olisi esitettävä rakennuslupaa haettaessa. Asetus edistäisi siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen ja mahdollistaisi hiilibudjettien asettamisen uusille rakennuksille vuoteen 2025 mennessä.

Asetus liittyy MRL:n kokonaisuudistukseen

Ilmastovaikutukset selvitettäisiin rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä, joka on materiaali- ja teknologianeutraali ja noudattaa yhteiseurooppalaisia EN- ja EN ISO -standardeja. Laskennassa tarvittavat rakennusmateriaalien ja prosessien hiilijalan- ja kädenjälkitiedot tulisi poimia Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä rakentamisen päästötietokannasta tai ympäristöselosteista.

Tavoitteena on, että eräiden uusien rakennusten ilmastopäästöjä ohjattaisiin lainsäädännöllä vuoteen 2025 lisäämällä rakentamismääräyksiin raja-arvot hiilijalanjäljelle. Ilmastoselvitys olisi työkalu, joka mahdollistaa tämän käytännössä.

Esityksen mukaan myös hiilikädenjälki olisi selvitettävä, mutta sille ei asetettaisi raja-arvoja.

Asetusluonnos liittyy maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka lakiluonnos saatetaan lausunnoille myöhemmin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi perussäännös olennaisesta teknisestä vaatimuksesta rakennuksen vähähiilisyydelle sekä siihen liittyvät asetuksenantovaltuudet.

Hiilijalanjäljet kannustaisivat ilmastoviisauteen

Hiilijalanjäljellä mitataan haitallisia ilmastovaikutuksia. Siihen lukeutuisivat esimerkiksi rakennustuotteiden valmistuksesta ja kuljetuksesta, rakennuksen energian käytöstä sekä rakennus- ja purkumateriaalien käsittelystä ja loppusijoituksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Hiilikädenjäljellä kuvataan ilmastohyötyjä, joita ei syntyisi ilman rakennusta. Niitä olisivat muun muassa purkamisen jälkeen uudelleenkäyetttävät tuotteet ja kierrätettävät materiaalit sekä pitkäaikaiset hiilivarastot ja rakennuksen tuottama ylimääräinen uusiutuva energia.

”Rakennukset voivat tehdä ilmastolle hallaa tai hyvää. Haitat tunnetaan jo melko hyvin, mutta hyödyt jäävät vielä usein pimentoon. Siksi ehdotamme, että vakiintuneet tavat arvioida rakennusten ilmastohyötyjä laskettaisiin yhteen hiilikädenjäljeksi. Tämä kannustaisi kehittämään lisää ilmastoviisaita ratkaisuja”, kertoo Kuittinen.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnos lausunnoille – selvitys mahdollistaisi uudisrakennusten päästöjen ohjaamisen lainsäädännöllä”

  1. Kuka lanseerasi kamppanian jossa laitetaan perusasiat kuntoon. Sen jälkeen voidaan panostaa näihin ilmastotalkoisiin jos paukkuja jää yli.

    Tällä tarkoitan sitä, että osa alan toimijoista ei osaa tänäpäivänäkään TR-mittausta tai alkeellisintakaan jätteiden lajittelua. Kosteudenhallinta ym hakusessa myös yhä osalla.

    Vähän sama jos yrittäisi opetella balettia ennen kuin osaa edes kävellä.

    Herätkää nyt !!!

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat