Kokeile kuukausi maksutta

Väylävirasto kaavailee tiukennuksia urakoidensa päästövaatimuksiin – työkoneiden ja kuljetuskaluston päästöluokat kiristyisivät asteittain lähivuosina

Nyt ehdotetut tiukennukset koskevat kunnossapitourakoita. Rakennusurakoiden päästöluokkavaatimusten tiekartta valmistuu ensi vuonna.

Kuva: Väylä / R. Korpela
Kuuntele juttu

Väyläviraston kunnossapitourakoiden päällystystöissä käytettäviin työkoneisiin aletaan soveltaa päästöluokkavaatimuksia näillä näkymin vuonna 2023. Päällystykseen käytettävän kaluston päästöluokkavaatimusten tiekarttaehdotuksen mukaan työkoneiden olisi täytettävä Stage IIIA -luokan vaatimukset vuonna 2023 ja Stage IIIB -luokan vaatimukset vuonna 2025.

Vaatimus asetetaan siten, että puolien urakan jyristä ja levittimistä on täytettävä se. Se ei kuitenkaan koske remixer-levittimiä, MPKJ-laitteita tai Uraremixer- ja Uraremo-koneita.

Tähän mennessä Väyläviraston hankkeissa on asetettu työkoneiden päästöille vain suosituksia.

”Olemme lähteneet maltillisesti liikkeelle, mutta vahvassa harkinnassa on, voimmeko kannustaa bonuksin niitä urakoitsijoita, jotka täyttävät tiukemmat vaatimukset”, Väyläviraston hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi sanoo.

Vaatimusten asettaminen ja kiristäminen on tasapainoilua päästöjen vähentämisen ja toimialalle soveltuvien vaatimusten ja riittävien siirtymäaikojen välillä. Uhkana on, että liian tiukat ja nopeasti asetetut vaatimukset johtavat markkinahäiriöihin ja pienyrittäjien putoamiseen kilpailusta.

Kuljetuskaluston vaatimuksiin poikkeuksia

Työmaan kuljetuskaluston täytyy jo nykyisten vaatimusten puitteissa täyttää EURO III -luokan vaatimukset. Tiekarttaehdotuksen mukaan vaatimus tiukentuisi EURO IV -luokkaan vuodesta 2023 alkaen.

Vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa neljän ely-keskuksen alueella. Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla sallitaan vuoden 2023 jälkeenkin yhtä luokkaa alemman päästöluokan kalusto.

”Olemme lieventäneet vaatimuksia alueilla, joilla tarjonta on niin vähäistä, että investointi uuteen kalustoon muodostuisi liian suureksi riskiksi koneyrittäjän näkökulmasta”, Petäjäniemi sanoo.

Tiekarttaehdotus koskee tässä vaiheessa vaan kunnossapito- ja päällystysurakoita. Väylävirasto käy parhaillaan markkinavuoropuhelua myös rakennusurakoiden ympäristövaatimusten kehittämisestä. Tavoitteena on, että vastaava tiekartta valmistuisi viimeistään helmikuussa.

”Kunnossapidon vaatimukset näyttävät tietysti suuntaa sille, minkälainen tiekartasta tulee. Haluamme silti käydä vuoropuhelua toimijoiden kanssa, koska rakennusurakoissa käytössä on sellaista kalustoa, jota kunnossapidossa käytetään harvemmin”, Petäjäniemi sanoo.

Vaihtoehtoinen lähestymistapa päästövähennyksiin voisi pidemmällä tähtäimellä olla hiilijalanjälkilaskennan kehittäminen. Päällystysurakoissa virasto kehittää jo nyt ympäristötuoteselosteen käyttöönottoa osaksi hankinnoissa käytettäviä vaatimuksia. Tämä ratkaisu voi soveltua myös osaan muista kunnossapitourakoista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Väylävirasto kaavailee tiukennuksia urakoidensa päästövaatimuksiin – työkoneiden ja kuljetuskaluston päästöluokat kiristyisivät asteittain lähivuosina”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat