Lahden eteläinen kehätie valmis – Destia ja A-Insinöörit suunnittelivat monta haastavaa siltaa

Suurin osa kehätiestä toteutettiin metsäosuudella rakentamattoman alueen halki. Pohjaolosuhteet Salpausselän kupeessa ovat poikkeuksellisen vaihtelevat ja kallioperä paikoin syvällä maanpinnan alla, mikä asetti erityisiä vaatimuksia siltojen suunnittelulle ja rakentamiselle.