Kokeile kuukausi maksutta

Oulun yliopisto käynnistää rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoiden koulutukset

Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörikoulutuksessa on jatkossa valittavissa uusi rakennusterveys-opintosuunta.

Kuva: Mikko Törmänen

Rakennusterveysteeman kursseja avautuu alan opiskelijoille jo kuluvan syksyn aikana. Vastaavaa monitieteistä opintokokonaisuutta ei toistaiseksi ole muissa Suomen yliopistoissa. Ensimmäisiä rakennusterveyden asiantuntijoita valmistuu jo parin vuoden kuluttua Oulun yliopistosta.

Uuden rakennusterveys-opintosuunnan kokonaislaajuus perustutkintokoulutuksessa on yhteensä 120 opintopistettä, johon on sisällytetty myös sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ja Valviran asumisterveys-asetuksen soveltamisohjeen mukainen rakennusterveysasiantuntijan (RTA) koulutuksen teoriasisältö. Vähintään 45 opintopisteen laajuista RTA-koulutusta tullaan jatkossa tarjoamaan myös täydennyskoulutuksena. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi valita vähintään 25 opintopisteen laajuisen sisäilma-asiantuntijan (SISA) täydennyskoulutuksen. Eurofins myönsi Oulun yliopistolle koulutusluvan RTA/SISA-koulutuksiin kesäkuussa 2021.

Koulutuksen käynnistämisen taustalla on Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ry:n esiin nostama tarve edistää rakennusterveys- ja sisäilmaosaamista sekä terveellistä rakentamista alueella ja tuottaa alan asiantuntijoita elinkeinoelämän ja julkisten organisaatioiden palvelukseen.

Monitieteistä osaamista yli tiedekuntarajojen

Rakennusterveysalaan liittyvää koulutusta ei ole aiemmin Oulun yliopistossa toteutettu tällaisena kokonaisuutena. Uuden rakennusterveys-opintosuunnan kurssit toteutetaan yli tiedekuntarajojen. Biologian tutkinto-ohjelma vastaa biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö -kurssista ja rakennusmateriaalit ja sisäilma -kurssista vastaa prosessitekniikka.

Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yksikköön perustettiin vuonna 2020 uusi professuuri, jonka alana on hyvä sisäilma ja rakennusterveys. Professuuria hoitava Ulla Haverinen-Shaughnessy kehittää alkavaa rakennusterveys-opintokokonaisuutta.

”Uusi koulutus perustuu jatkuvasti kehittyvään tutkimustietoon, jonka sovelluksilla nostamme rakennusterveys- ja sisäilmaosaamistasoa yhä korkeammalle. Kansainvälisesti verrattuna suomalainen osaaminen on vahvaa, ja pyrkimyksenä on kehittää ratkaisukeskeistä ajattelutapaa ja edelleen lisätä monitieteistä ymmärrystä rakennusten terveellisyydestä.  Laajan opintokokonaisuuden suorittaneilla on hyvät edellytykset myös jatko-opintoihin, mikä vahvistaa alan tutkimusta”, Haverinen-Shaughnessy sanoo tiedotteessa.

Alan viimeaikaisia tutkimuskohteita ovat olleet esimerkiksi sisäympäristön ja -olosuhteiden jatkuvaan monitorointiin perustuva ennakoiva kiinteistönpito sekä rakennusten energiatehokkuuden parantamisen vaikutukset rakennusten terveellisyyteen. Niiden tulokset avaavat kiinnostavia kehityssuuntia.

Rakennusterveys-opintosuunnan tarkemmat kuvaukset ja kevään 2022 yhteishaun hakuohjeet julkaistaan Oulun yliopiston verkkosivuille lokakuun alussa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen esittelyjen yhteyteen.

Alan ammattilaisille suunnitellaan rakennusterveysalan täydennyskoulutusta. Koulutusta tullaan tarjoamaan muun muassa RTA- ja SISA-pätevyyksiin tarvittavina teoriakoulutuksina. RTA-koulutuksen kesto on kaksi vuotta ja laajuus vähintään 45 opintopistettä. Se on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi, vaikka se toteutetaankin suurelta osin perusopetuksen kanssa rinnakkain. Syksyllä 2022 alkavaan täydennyskoulutukseen ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa 2022 Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen JOY-palvelussa.

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Oulun yliopisto käynnistää rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoiden koulutukset”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat