Raidenosturi kaatui elementin nostossa – kahdelle sakot työturvallisuusrikoksesta

Kaksi henkilöä tuomittiin sakkoihin työturvallisuusrikoksesta.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi päätoteuttajan vastuuhenkilön 25 päiväsakon ja aliurakoitsijan työmaapäällikön 35 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Tuomio liittyy 26.5.2019 sattuneeseen työtapaturmaan. Raidenosturi kaatui, kun raide-elementtiä nostettiin ratapenkalta takaisin ratalinjalle raidenosturilla ja kaivinkoneella.

Kirjallista nostotyösuunnitelmaa ei oltu tiedotteen mukaan laadittu eikä kirjallista elementtien asennussuunnitelmaa.

Päätoteuttajan vastuuhenkilö katsoi, että kirjallisen nostotyösuunnitelman laatiminen kuului aliurakoitsijalle. Aliurakoitsijan työmaapäällikkö myönsi syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen, koska oli laiminlyönyt kirjallisen nostotyösuunnitelman laatimisen.

Molemmat katsoivat, ettei kyse ollut elementtirakentamisesta, eikä kirjallista elementtien asennussuunnitelmaa siksi pitänytkään laatia.

Asiassa oli käräjäoikeuden mukaan riidatonta, että kirjallinen nostotyösuunnitelma oli laatimatta. Käräjäoikeus katsoi, että nostoa ei ylipäätänsä ollut suunniteltu ja valvottu riittävästi.

Käräjäoikeuden mukaan pääurakoitsija oli laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa, että aliurakoitsija täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet, eli suunnittelee nostotyön turvallisuuden ja tarvittaessa laatii kirjallisen nostotyösuunnitelman.

Käräjäoikeus piti suoritettua työtä elementtirakentamisena. Raide-elementit oli junaraiteita aikanaan rakennettaessa asennettu paikoilleen. Nyt korjaus-/kunnossapitotyössä ne oli nostettu pois paikoiltaan raiteiden alla olevan maapohjan massanvaihtotyön ajaksi ja nostettu ja asennettu sen jälkeen takaisin paikoilleen.

Käräjäoikeus katsoi, että päätoteuttajalla oli rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti pääasiallinen vastuu siitä, että kirjallinen elementtien asennussuunnitelma on työmaalla. Toissijainen vastuu oli ollut elementtien nostotyöstä vastanneella aliurakoitsijalla.

Käräjäoikeus katsoi molempien tuomittujen osalta, että he olivat jättäneet noudattamatta työturvallisuusmääräyksiä huolimattomuudesta, Kyse ei ollut tahallisesta menettelystä.

”Rakennustyössä päätoteuttaja ei vapaudu työturvallisuusmääräyksissä nimenomaan päätoteuttajalle asetetuista velvoitteista sopimalla aliurakoitsijan kanssa näiden velvoitteiden, kuten kirjallisten suunnitelmien laatimisen, siirtämisestä aliurakoitsijan vastuulle”, muistuttaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Reeta Holmi.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Raidenosturi kaatui elementin nostossa – kahdelle sakot työturvallisuusrikoksesta”

  1. Mielenkiintoinen linjaus käräjäoikeudelta. Käsittääkseni sen mukaan kaikki nostot, missä koukussa on valmiita rakennustuotteita, joita nostetaan lopulliselle paikoilleen, on elementtirakentamista. Tällöin esimerkiksi ikkunoiden asentaminen nosturityönä on elementtirakentamista, samoin hirsikehikon pystytys.

    Toisaalta voi pohtia, oliko aiemmin tehty vaihde-elementin nostaminen sivuun elementtirakentamista. Jos se ei ollut, onko niin, että käytännössä samansisältöisessä nostossa ei tarvita asennussuunnitelmaa toiseen suuntaan nostettaessa, mutta toiseen suuntaan nostettaessa se edellytetään. Ei huippuloogista sekään.

  2. Toivottavasti tästä valitetaan hovioikeuteen ja tarvittaessa vielä pidemmälle, niin saadaan ennakkotapaus. Tähän mennessä AVIen tarkastajat ovat tehneet tästäkin asiasta toisistaan poikkeavia tulkintoja.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat