Kokeile kuukausi maksutta

Rudus aikoo puolittaa päästönsä vuoteen 2035 mennessä

Betonituotteiden ja kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistaja Rudus aikoo puolittaa koko arvoketjunsa hiilijalanjäljen vuoteen 2035 mennessä verrattuna vuoden 2019 tasoon.

Ruduksella hyödynnetään omien tehtaiden hukkaa ja sekundatuotantoa kierrätysmurskeena. Kuva: Rudus
Kuuntele juttu

Hiilineutraaliutta yritys tavoittelee vuoteen 2050 mennessä. Keinoina tällä tiellä ovat muun muassa sementin korvaaminen muilla sideaineilla, energiatehokkuus, päästötön energia, päästöttömät polttoaineet, yhteistyö ja sitoumukset tavarantoimittajille ja alihankkijoille sekä päästökompensointi.

Rudus kertoo kuitenkin kompensaatioiden olevan yhtiölle toissijainen tapa tehdä ilmastotyötä. Ensisijaisesti yhtiö pyrkii vähentämään aiheuttamiaan kasvihuonekaasupäästöjä.

Yhtiö on laatinut selkeät ympäristövastuutavoitteet ja askelmerkit erityisesti hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden taustaksi yhtiö on teettänyt koko toiminnan kattavan hiilijalanjälkilaskelman.

Päästöjen laskenta on suoritettu kansainvälisen GHG (Greenhouse Gas Protocol) -protokollan mukaisesti. Siinä päästöt jaetaan kolmeen vaikutusalueeseen: 1) Suorat kasvihuonepäästöt tuotannosta ja yrityksen omistamista ajoneuvoista ja työkoneista. 2) Epäsuorat kasvihuonepäästöt ostetusta energiasta. 3) Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, kuten ostetut raaka-aineet ja palvelut, työmatkustaminen ja urakoitsijoiden polttoaineiden kulutus.

”Ruduksen rooli ympäristövastuussa ei rajoitu kuitenkaan vain päästöihin, vaan yhtä tärkeässä roolissa ovat kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus”, Ruduksen toimitusjohtaja Mikael Fjäder sanoo tiedotteessa.

Ruduksen mukaan sementti- ja betoniteollisuus on tähän mennessä pystynyt pienentämään päästöjään yli viidenneksellä vuoden 1990 tasosta. Päästöt ovat laskeneet muun muassa valmistusprosessin tarkemman hallinnan ja  kierrätyspolttoaineiden hyödyntämisen ansiosta. Toimialaan kohdistuu edelleen kovat paineet, sillä maailmanlaajuisesti betonin valmistuksessa sideaineena käytetyn sementin tuotannossa syntyy eri arvioiden mukaan noin 5–8 prosenttia kaikista maailman kasvihuonepäästöistä. Suomessa osuus on noin 1,6 prosenttia.

”Vähähiiliset ratkaisut ovat jo käytännössä oletusarvo ja merkittävä kilpailutekijä. Ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja edellytetään koko arvoketjulta. Tässä Ruduksella on erinomaiset mahdollisuudet. Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelmassamme kerromme seikkaperäisesti, miten vähennämme päästöjä kehittämällä tuotteita vähähiilisemmiksi, kuinka edistämme kiertotaloutta ja miten vaalimme luonnon monimuotoisuutta”, laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa sanoo.

Rudus pyrkii lisäksi pienentämään betonin hiilijalanjälkeä korvaamalla luonnonkiviaineksia kierrätetyllä Betoroc-betonimurskeella. Murske valmistetaan purkukohteiden, rakennustyömaiden ja betoniteollisuuden betonijätteestä, ylijäämäbetonista sekä hukkakappaleista. Ruduksella on oma betonitutkimuslaboratorio, joka tutkii ja kehittää ympäristöystävällisiä tuoteratkaisuja. Yhtiö myös jatkaa panostuksia kivipohjaisten rakennusmateriaalien kierrättämisen sekä kierrätystoiminnan kehittämiseen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rudus aikoo puolittaa päästönsä vuoteen 2035 mennessä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat