Kokeile kuukausi maksutta

Skarta Group tavoittelee 300 miljoonan euron liikevaihtoa

Infra- ja erikoisrakentaja Skarta Group oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiölle uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset vuosille 2021–2024.

Skarta tavoittelee tulevina vuosina vahvaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Yhtiön hallitus on asettanut keskipitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteeksi vähintään 300 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon ja 10 prosentin käyttökatteen vuoteen 2024 mennessä.

Skarta-konserni ilmoittaa viime vuoden pro forma -liikevaihdokseen noin 60 miljoonaa euroa. Nämä pro forma -luvut perustuvat Skarta-konsernissa liiketoimintaa harjoittavan Skarta Finland oy:n ja sen tytäryhtiöiden yhdisteltyihin taloudellisiin tietoihin. Luvut yhdistellään Skarta Group oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta heinäkuussa 2021 toteutetun osakevaihdon jälkeen, ja Privanet Group oyj:n aiemmat tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen kesäkuuhun 2021 saakka. Näin ollen Skarta Group oyj:n raportoimat konserniluvut eivät ole vertailukelpoiset konsernin nykyisten liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden taloudellisten lukujen kanssa.

Konsernin nykyinen liiketoiminta keskittyy pääosin hiilineutraaleihin teollisuus- ja energiahankkeisiin sekä erikoisrakentamisen hankkeisiin. Jatkossa Skartan strategia rakentuu seuraaville päälinjauksille:

  • Tavoitteena on laajentaa toimintaa tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista.
  • Kasvu pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen sekä asiantuntijuuteen, ja sitä tuetaan yritysjärjestelyillä.
  • Toiminta perustuu yrittäjien yhteenliittymään, mikä mahdollistaa nopean laajentumisen, hyvän kannattavuuden ja omistaja-arvon vahvan kehityksen.

Skarta on tunnistanut uusiutuvan energian ja varastoinnin sekä hiilineutraalien ratkaisujen kysynnän kasvavan voimakkaasti. Tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen on kovassa kasvussa. Vihreää vetyä voidaan hyödyntää esimerkiksi liikenteen energiaratkaisuna, teollisuuden prosesseissa ja power-to-X-ratkaisuissa. Toimimalla hiilineutraalin energian arvoketjun eri osa-alueilla aina hankekehityksestä rakentamiseen ja omistamiseen Skarta kykenee palvelemaan asiakkaitaan entistä kokonaisvaltaisemmin.

”Skartan hankekehitys on alkanut positiivisesti sekä tuuli- että aurinkovoimassa. Puhtaan energian kokonaishankkeissa on merkittävää kasvupotentiaalia ja pyrimme toteuttamaan niitä jatkossa sekä Suomessa että Ruotsissa”, Skarta Groupin toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen sanoo tiedotteessa.

Kasvu arvoketjun eri osa-alueilla vaatii uutta osaamista ja resursseja, joita voidaan hankkia myös yritysjärjestelyiden avulla. Listattuna yhtiönä Skartalla on mahdollisuus hyödyntää liiketoimintansa kehittämiseksi ja hankkeiden rahoittamiseksi monipuolisia rahoitusratkaisuja käyttämällä esimerkiksi omia osakkeitaan vastikkeena yrityskaupoissa.

Skarta Group tunnettiin aiemmin nimellä Suomen Maastorakentajat. Skarta päätyi Helsingin pörssin First North -listalle toukokuussa, kun listaamattomien yhtiöiden kauppapaikkana tunnettu Privanet osti Skartan. Kaupan jälkeen Privanetin vanha liiketoiminta ajettiin alas ja yhtiö vaihtoi nimekseen Skarta Group.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Skarta Group tavoittelee 300 miljoonan euron liikevaihtoa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat