Vantaa kaavoitti Aviapoliksen alueelle hotellin, toimiston ja asuntoja

Vantaan kaupunki on laatinut asemakaavan muutosluonnoksen Aviapoliksen alueen Markkatielle. Kaavaluonnos on asetettu juuri nähtäville.

Kuva: Arkkitehdit Soini & Horto

Asemakaavan muutos mahdollistaa Markkatien tonteille hotelli- ja toimistorakentamisen sekä asuinrakentamisen. Rakennusten kerrosluvut vaihtelevat kuudesta kuuteentoista. Alueen maamerkiksi muodostuu Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmaan kohoava hotellitorni. Korttelin rakennusmassat sijoittuvat liikenneväylien varteen ja muodostavat melulta suojattuja sisäpihoja, joiden suunnittelussa on panostettu viihtyisään ja turvalliseen jalankulkuun ja oleskeluun.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen rakennusoikeus on yhteensä 24700 kerrosneliötä. Asuinkerrostalojen korttelialueen pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus on 14700 kerrosneliömetriä ja liike- ja toimistotilojen rakennusoikeus 1000 kerrosneliömetriä. Kaavamuutos mahdollistaa noin 370 uutta asukasta.

Kaavamuutos koskee Veromiehen kaupunginosassa sijaitsevan korttelin viittä tonttia sekä Markkatien pohjoisosaa. Alue rajautuu lännessä Lentoasemantiehen, pohjoisessa Tikkurilantiehen, idässä Robert Huberin tiehen ja etelässä rakentamattomiin toimitilatontteihin. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria. Aviapoliksen rautatieasemalle on matkaa noin 500 metriä ja lentoasemalle noin 2 kilometriä.

Alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla kaupunkimaista, laadukasta ja toteutuksen korkeatasoista. Muurimaiset rakennusmassat tulee jakaa pienempiin, toisistaan selvästi erottuviin osiin. Erottuminen tehdään varioimalla muun muassa julkisivun materiaalia tai väriä, rakennuksen korkeutta tai kattomuotoa sekä ikkunajaotusta. Kattopintojen elävöittämiseksi tasakatoille edellytetään viherkattojen, kattopihojen ja terassien tai aurinkopaneelien rakentamista.

Resurssiviisauden periaatteiden mukaisesti asemakaavassa on esitetty vaatimuksia uusiutuvan energian käytöstä, vihertehokkuudesta, varautumisesta sähköautoihin sekä asukkaiden yhteisöllisten tilojen rakentamisesta.

Koko kaava-aluetta koskeva autopaikkavaatimus on pysäköintiselvityksen perusteella vähintään 310 autopaikkaa. Autopaikat on keskitetty pysäköintilaitokseen, ja niiden tulee olla yhteiskäytössä ja nimeämättömiä.

Suunnittelu pohjautuu Markkatien tonteille järjestettyyn tontinluovutuskilpailuun. Kilpailu ratkaistiin syksyllä 2019. Voittajaksi valittiin ehdotus ”Mark of Huber”, jonka hanketiimiin kuuluvat Nrep, Colliers International, Avarrus Arkkitehdit ja WSP.

Vantaan kaupunki on 15. syyskuuta asettanut kaavamuutoksen nähtävillä. Se on nähtävillä 14. lokakuuta asti.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vantaa kaavoitti Aviapoliksen alueelle hotellin, toimiston ja asuntoja”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat