Espoo valmistellut pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa uudelleen oikaisukehotuksen jälkeen

Espoo on valmistellut uudelleen kaupungin pohjois- ja keskiosien yleiskaavan päätösesitystä. Keskeistä on mahdollistaa Espoo–Salo-oikoradan jatkosuunnittelu.

Visiokuva kehittyvästä pohjoisespoolaisesta asuinkeskuksesta. Kuva: Espoon kaupunki

Uudenmaan ely-keskus teki kesällä oikaisukehotuksen yleiskaavan hyväksymispäätöksestä. Siksi Espoon valtuuston on tehtävä uusi päätös yleiskaavasta, koska muuten edellisen valtuuston kesäkuun alussa tekemä yleiskaavapäätös raukeaa. Espoon kaupunginhallitus tekee valtuustolle esityksen uudesta yleiskaavapäätöksestä kokouksessaan 11. lokakuuta. Valtuuston on tarkoitus päättää asiasta marraskuussa.

Espoo on valmistellut esitystä yhteistyössä asianosaisten tahojen kanssa tavoitteenaan löytää tarkoituksenmukainen kaavaratkaisu. Uuden päätösesityksen valmistelussa on käsitelty oikaisukehotuksen näkökulmat ja tehty tarpeelliset tarkistukset.

Oikaisukehotuksessa keskeinen kysymys oli Espoosta Lohjan kautta Saloon suunnitellun Länsiradan eli Espoo–Salo-oikoradan jatkosuunnittelu. Yleiskaavan tulee mahdollistaa tämä jatkosuunnittelu. Ratalinja ja asemanseudut on osoitettu maakuntakaavassa, mutta ne puuttuvat Espoon yleiskaavoista. Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa Histaa ja rataa rinnakkain. Jatkosuunnittelu mahdollistetaan asemanseudun suunnittelua ja rakentamisen ajoittamista koskevilla kaavamääräyksillä.

Lisäksi oikaisukehotuksen mukaisesti tarkistetaan tilaa vaativan kaupan ohjausta elinkeinoelämän alueilla ja hajarakentamisen yleiskaavamääräyksiä. Hajarakentamisella tarkoitetaan rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle.

Yleiskaava mahdollistaisi alueelle 40000 uutta asukasta

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueeseen kuuluu noin kolmannes Espoon alueesta. Kaava tähtää vuoteen 2050. Tavoitteena on ohjata pitkän aikavälin kehitystä siten, että väestönkasvu, kaupungistuminen ja hiilineutraalius voidaan sovittaa yhteen.

Kaava mahdollistaisi 40000 uuden asukkaan ja noin 7000 uuden työpaikan sijoittumisen alueelle. Kalajärven keskus kehittyy, ja uusia paikalliskeskuksia rakennetaan joukkoliikenneyhteyksien varsille. Samalla luodaan edellytykset riittävälle asuntotuotannolle ja hyvälle joukkoliikenteelle.

Nykyinen Espoon pohjoisosien yleiskaava on vuodelta 1997 eikä pysty enää vastaamaan kasvavan ja muuttuvan kaupungin haasteisiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoo valmistellut pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa uudelleen oikaisukehotuksen jälkeen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat