Jyväskylä kaavailee puutalorakentamista kaupungin keskustaan ja hakee kehittämiseen kumppania

Jyväskylän keskustaan on suunnitteilla puurakenteinen kortteli, jossa yhdistyvät alueen olemassa olevat kulttuurihistorialliset piirteet sekä korkeatasoinen asuminen.

Ilmakuva suunnittelualueesta. Kuva: Jyväskylän kaupunki

Kaupunki etsii kumppania, jonka kanssa korttelia voidaan kehittää haluttuun suuntaan alueen kaavoituksesta toteutukseen.

Oikokadun ja Pitkäkadun kulmauksessa sijaitsevan suunnittelualueen puutalomiljöö ja viereisen Perhepuiston rakennettu ympäristö ovat Jyväskylän kaupunkiasumisen historiasta kertova miljöökokonaisuus. Niillä on tunnistettu olevan rakennusperintöön, kulttuurihistoriaan ja kaupunkimaisemaan liittyviä arvoja. Itse suunnittelunalueella on kaksi asemakaavalla suojeltua rakennusta pihapiireineen sekä kellari.

Juuri käynnistyneellä kumppanuushaulla etsitään ratkaisua, jolla tontilla olevat suojellut rakennukset saataisiin kunnostettua ja pidettyä käytössä mutta myös toteutettua kortteliin laadukasta täydennysrakentamista.

”Odotamme kumppanilta toteutuskelpoista viitesuunnitelmaa, jossa korttelista muodostuu puuarkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja mielenkiintoinen kokonaisuus osana rakennettua kulttuuriympäristöä”, kaupungin arkkitehti Mari Raekallio sanoo tiedotteessa.

Pääosin asumispainotteinen uudisrakentaminen mitoitetaan lähiympäristön mittakaavaan sopivaksi puurakentamisen keinoin. Uudisrakentamisen rakennusoikeuden määrä tulee olemaan noin 1200–2400 kerrosalaneliömetriä.

”Ajatuksena on monipuolistaa kerrostalopainotteista ympäristöä esimerkiksi kaupunkipientalorakentamisella. Kaavaillulla rakennusoikeuden määrällä uudisrakennukset voisivat olla noin kaksi- tai kolmekerroksisia”, maankäyttöinsinööri Pentti Tiilikainen kertoo.

Pitkäkadun korttelin kehittäminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Asemakaavamuutoksessa tullaan esittämään, että rakennusoikeuden täysimääräinen toteuttaminen sidotaan suojeltavien rakennusten kunnostusasteeseen.

Kumppanuushaku on käynnissä 5. marraskuuta asti. Valitun kumppanin viitesuunnitelma toimii alueelle laadittavan asemakaavamuutoksen pohjana, ja asemakaavatyötä tehdään kumppanin ja ohjausryhmän yhteistyönä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jyväskylä kaavailee puutalorakentamista kaupungin keskustaan ja hakee kehittämiseen kumppania”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat