Kokeile kuukausi maksutta

Kantatien 68 parannustyöt alkavat

Kahdesta hankkeesta koostuva kokonaisuus kantatien 68 rakennushanke Pedersöressä käynnistyy.

Hankkeessa rakennetaan muun muassa rautatien ylikulkusilta Kolppiin. Kuva: Väylävirasto

Pietarsaareen johtavaa kantatietä 68 parannetaan rakentamalla Kolppiin rautatien ylikulkusilta nykyisen sillan pohjoispuolelle tiejärjestelyineen. Kantatien 68 ja valtatien 8 risteävä eritasoliittymä Edsevössä parannetaan, rakennetaan uusi Holmintien risteyssilta sekä katuyhteyksiä. Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren satamasta ja Pietarsaaren kaupungista valtatielle 8 ja sisämaan suuntaan.

Pääurakoitsijana toimii Skanska Infra oy.

”Työt hankealueella on aloitettu puuston poistolla. Puiden poistamisen jälkeen luodaan edellytykset varsinaisten rakennustöiden aloittamiselle. Työt alkavat kiertotiejärjestelyiden rakentamisella. Kiertoteitä tehdään sekä ajoneuvoliikenteelle että pyöräily- ja jalankulkuliikenteelle”, projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta kertoo tiedotteessa.

Syksyn aikana on tarkoitus rakentaa kiertotiet valmiiksi ja ottaa ne käyttöön töiden edetessä. Hankealueen nykyisiä väyliä kunnostetaan kiertotieliikenteen sujuvoittamiseksi.

Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan lokakuun lopulla Edsevössä, kantatien 68 ja valtatien 8 välille rakennettavasta rampista. Rampin rakentamisen yhteydessä aloitetaan myös meluvallin rakentaminen valtatien 8 viereen.

Työmaan alueelle tehdään myös pohjanvahvistustoimenpiteitä rakentamalla painopenkereitä. Painopenkereet ovat noin metrin korkuisia murskeesta rakennettuja valleja, jotka sijoitetaan valtatien 8 ja kantatien 68 reunoille tulevan rampin alueelle.

”Kolpin ylikulkusillan alueella työt aloitetaan massanvaihdolla syksyllä. Sillan perustusten paalutuksen ja ponttiseinän rakentamisen jälkeen päästään rakentamaan sillan telineitä ja valumuottia”, projektipäällikkö Timo Kujanpää Skanskalta kertoo.

Kantatie 68 on Virroilta Pietarsaareen johtava tieyhteys, joka yhdistää valtatiet 23 ja 8. Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren kaupungista ja satamasta valtatielle 8 ja sisämaan suuntaan. Pietarsaaren satamassa ja lähialueilla olevissa yrityksissä on yli 2000 työpaikkaa. Yritysten toiminta on riippuvainen kantatien liikenteen sujuvuudesta.

Kt 68 Pedersöre -hankkeen kustannukset ovat Edsevön osalta 5,5 ja Kolpin osalta 5,2 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu lokakuussa 2022.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kantatien 68 parannustyöt alkavat”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat