Kokeile kuukausi maksutta

Selvitys: Lähes 70 prosenttia pientaloasujista harkitsee lämmitysjärjestelmänsä uusimista

Selvä enemmistö omakotitaloasujista harkitsee vanhan lämmitysjärjestelmänsä uusimista, selviää Uponorin ja Rakentaja.fin toteuttamasta selvityksestä.

Lvi-asentajat Tommi ja Niko Hosionaho asentavat vesikiertoista lattialämmitystä osoitteessa Tillinkuja 5 Espoossa. Kyseessä on Ainoa-koti. Kuva: Jussi Helttunen

Vanhan lämmitysjärjestelmänsä uusimista lähivuosina pohtii lähes 70 prosenttia omakotitalojen asukkaista. Remontti on monelle ajankohtainen, sillä vain reilu viidennes on uusinut koko lämmitysjärjestelmänsä 20 viime vuoden aikana.

Syyskuussa 2021 omakotitaloasukkaille suunnattuun selvitykseen osallistui 565 vastaajaa ympäri Suomea. Vastaajista yli 80 prosenttia asuu yli 20 vuotta vanhassa omakotitalossa, ja selvityksessä keskityttiinkin pääasiassa heidän antamiinsa vastauksiin.

Lämmitysjärjestelmän nykyisen tilanteen ja remontin teettämisaikeiden lisäksi selvitettiin muun muassa, mikä lämmitysjärjestelmässä olisi ensisijainen korjauskohde sekä mitkä olivat vastaajien mukaan suurimmat esteet remontin teettämiselle. Tuloksia myös verrattiin vuosina 2016–2020 tehtyjen vastaavien selvitysten tuloksiin.

Monella on käytössään alkuperäinen järjestelmä

Miltei 40 prosenttia vastaajista kertoi, että heillä on käytössään alkuperäinen lämmitysjärjestelmä. Vajaat 40 prosenttia puolestaan oli korjannut alkuperäistä järjestelmää osittain.

Lämmitysremonttia suunnittelevien määrä on noussut selvästi aiempiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi viime vuonna 11 prosenttia vastaajista kertoi teettävänsä remontin lähiaikoina, nyt remonttia lähitulevaisuudessa suunnitteli 25 prosenttia vastaajista. Lisäksi reilut 40 prosenttia oli harkinnut remonttia, vaikkei aikonutkaan teettää sitä vuoden sisällä.

Yhä harvempi kertoi, ettei ollut lainkaan miettinyt remontin teettämistä. Viime vuonna miltei puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei remontti ole heille ajankohtainen, nyt samaa mieltä oli vajaa kolmannes.

Ylivoimaisesti tärkein syy remontin teettämiseen on liian paljon energiaa vievä ja kalliiksi tuleva vanha lämmitysjärjestelmä. Energiatehokkuus on yhä useammalle tärkeää: vuosina 2018–2019 vastaajista 40 prosenttia piti järjestelmäänsä liian paljon energiaa vievänä, viime ja tänä vuonna heidän osuutensa oli noussut jo yli puoleen vastaajista.

Neljännes vastaajista kertoi pelkäävänsä, että vanha järjestelmä rikkoutuu ja aiheuttaa vesivahingon. Hieman vajaa neljännes puolestaan totesi, ettei nykyinen järjestelmä toimi toivotulla tavalla.

Lämmönlähde on ensisijainen korjauskohde

Ensisijaisesti remontissa halutaan vaihtaa tai korjata lämmönlähde. Tätä harkitsevien määrä on viime vuodesta hieman noussut, ja nyt lämmönlähteen vaihtamista mietti 43 prosenttia vastaajista.

”Myös valtion myöntämät avustukset ovat vauhdittaneet etenkin öljylämmityksen vaihtamista energiatehokkaampaan lämmitysmuotoon”, konseptipäällikkö Terhi Klemetti Uponorilta sanoo tiedotteessa.

Koko lämmitysjärjestelmän uusimista harkitsee yhä useampi. Viime vuonna vajaa viidennes vastaajista kertoi remontoivansa koko järjestelmän, nyt täydellistä remonttia harkitsi jo hieman yli neljännes vastaajista. Lämmönjakotavan korjaamista tai vaihtamista harkitsi reilu viidennes.

Vähiten vastaajat miettivät lämmönsäätöjärjestelmän, esimerkiksi termostaattien uusimista.

Vesikiertoiset patterit ovat edelleen toivottavimpana pidetty lämmönjakotapa yli 20 vuotta vanhoissa taloissa. Uudemmissa taloissa ylivoimaisesti suosituin lämmönjakotapa on vesikiertoinen lattialämmitys. Viidennes vastaajista piti sitä mieluisimpana lämmönjakotapana myös yli 20 vuotta vanhaan taloon.

Kalliina pidetty hinta on suurin este remontille

Kallista hintaa pidetään edelleen suurimpana esteenä remontin teettämiselle. Entistä harvemmalla syynä remontin siirtämiseen on se, että vanha järjestelmä on riittävän hyvä.

Juuri kukaan vastanneista ei uskonut remontin haittaavan liikaa asumista, eikä uusien järjestelmien toimivuuskaan epäilytä. Lähes kaikki myös uskoivat löytävänsä remontilleen hyvän tekijän.

Kiinnostus ammattilaisen tekemään maksulliseen lämmitysjärjestelmän vuosihuoltoon, esimerkiksi lattialämmityksen säätöön, on noussut viime vuosista selvästi. Kolmena edeltävänä vuonna vain 13 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa vuosihuollosta kiinnostunut, nyt kiinnostuneiden määrä oli 20 prosenttia vastaajista.

Tyytyväisyys jo tehtyyn remonttiin on pysynyt korkealla vuodesta toiseen. Lämmitysremontin teettäneistä miltei 90 prosenttia kertoi olevansa tyytyväisiä tehtyyn remonttiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Selvitys: Lähes 70 prosenttia pientaloasujista harkitsee lämmitysjärjestelmänsä uusimista”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat