Rakentamisen konkurssit lisääntyivät selvästi lokakuussa

Rakentamisen toimialalla vireille pantujen konkurssien lukumäärä kasvoi kuluvan vuoden lokakuussa reippaasti niin vuoden takaiseen kuin muutaman viime vuoden vastaavaan aikaankin verrattuna.

Helsinkiläisiä rakennustyömaita.

Tilastokeskuksen konkurssitilastojen mukaan rakentamisen päätoimialalla pantiin lokakuussa 2021 vireille 56 konkurssia, kun lokakuussa 2020 määrä oli 32.

Koska lokakuu 2021 oli vajaaseen puoleentoista vuoteen ensimmäinen kuukausi, jolloin konkurssiin hakemista ei ollut rajoitettu, on vertailun vuoksi hyvä tarkastella konkurssimääriä vähän pidemmältä ajalta. Lokakuun 2021 lukema näyttää pidemmälläkin tarkasteluajanjaksolla suurelta. Rakentamisen päätoimialalla pantiin vireille 42 konkurssia lokakuussa 2019, 40 lokakuussa 2018 ja 38 lokakuussa 2017. Vasta lokakuulta 2016 löytyy kuluvan vuoden lokakuuta hieman suurempi lukema eli 59.

Lokakuun 2021 konkurssit jakaantuivat rakentamisen alatoimialoille siten, että talonrakentamisessa niitä laitettiin vireille 32, maa- ja vesirakentamisessa 1 sekä erikoistuneessa rakennustoiminnassa 23. Viime vuoden vastaavaan aikaan konkurssit jakaantuivat näille alatoimialoille luvuin 15, 2 ja 15. Konkurssien määrä kasvoi siis erityisen voimakkaasti talonrakentamisessa, jossa joudutaan menemään taaksepäin peräti vuoteen 2012, jolloin lokakuussa oli viimeksi yhtä suuri määrä konkurssihakemuksia.

Lukumäärällisesti suurin kasvu rakentamisessa

Kun tarkastellaan koko vuotta tähän mennessä, konkurssit lisääntyivät eri toimialoista lukumäärällisesti eniten juuri rakentamisen päätoimialalla. Toimialalla pantiin tammi–lokakuussa 2021 vireille 456 konkurssia, mikä on 89 konkurssia (24,3 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti konkurssien määrä kasvoi kuitenkin eniten maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla kasvun ollessa 43,4 prosenttia.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilaissa on ollut viime aikoina muutoksia. Koronakriisin aikana konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020–31.1.2021. Tänä aikana konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala. Sen jälkeen oli syyskuun loppuun 2021 voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Tilastokeskus kuitenkin huomauttaa, ettei konkurssitilastosta voida suoraan arvioida lakimuutosten vaikutusta konkurssien lukumääriin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen konkurssit lisääntyivät selvästi lokakuussa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat