Markkinaoikeus antoi välipäätöksen koulun rakennushankkeesta Mikkelissä

Markkinaoikeus antoi viime viikolla välipäätöksen Mikkelin eteläisen aluekoulun rakennusurakasta. Päätöksen perusteella hanke voi edetä, vaikka markkinaoikeuden lopullista päätöstä hankintaa koskevasta valituksesta joudutaan vielä odottamaan.

Hankkeen eteneminen tarkoittaa, että suunnittelu voidaan käynnistää ja alkuperäinen valmistumisaika eli vuoden 2023 loppupuoli ei juurikaan siirtyisi.

Mikkelin kaupunginhallitus teki 18. lokakuuta hankintapäätöksen koulun kvr-urakkatarjouksesta. Kilpailutuksen voitti NCC Suomi oy. Rakennusliike Lapti oy sijoittui tarjousvertailussa kolmanneksi ja valitti hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen 8. marraskuuta. Koska urakka oli EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, sopimuksen täytäntöönpanokielto astui valituksen takia automaattisesti voimaan, eli urakkasopimusta ei voitu allekirjoittaa urakan voittaneen NCC:n kanssa.

NCC Suomen 25,95 miljoonan euron tarjous oli kaupungin mielestä kokonaistaloudellisesti edullisin urakkatarjous. Tarjousten vertailuperusteina olivat 65-prosenttisesti hinta ja 35-prosenttisesti laatu. NCC:n ja Laptin lisäksi tarjouksen hankkeesta jättivät Rakennusliike U. Lipsanen, Jalon Rakentajat ja YIT Suomi.

Valituksen jälkeen antamassaan vastineessa kaupunki haki sopimukselle täytäntöönpanolupaa. Luvan turvin kaupunki voisi solmia urakkasopimuksen kilpailutuksen voittaneen NCC:n kanssa. Kaupunki on perustellut täytäntöönpanolupaa muun muassa sillä, että 700 lasta joutuisi opiskelemaan väistötiloissa pidempään ja tämä aiheuttaisi opetus- ja koulutuspalvelujen kannalta haitallisia seurauksia sekä huomattavia kustannuksia kaupungille. Lisäksi kustannuksia syntyisi uuden koulun rakennusajankohdan siirtymisestä ja mahdollisesti liikuntapaikka-avustuksen saamatta jäämisestä.

Koko tapauksen osalta markkinaoikeuskäsittely on vielä kuitenkin kesken. Mikäli kaupunki päättää tehdä sopimuksen voittaneen urakoitsijan kanssa, saattaa sen maksettavaksi tulla myöhemmin hyvitysmaksu valittajalle, mikäli markkinaoikeus päättää, että Rakennusliike Lapti olisi virheettömässä menettelyssä tullut kilpailutuksen voittajaksi. Hyvitysmaksun määrä on korkeintaan 10  prosenttia sopimuksen arvosta.

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee asiaa 20. joulukuuta, jolloin kaupunginhallitus hankintapäätöksen tehneenä ratkaisee, allekirjoittaako kaupunki urakkasopimuksen kilpailutuksen voittaneen NCC:n kanssa vai jääkö se odottamaan markkinaoikeuden lopullista päätöstä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Markkinaoikeus antoi välipäätöksen koulun rakennushankkeesta Mikkelissä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat