Kokeile kuukausi maksutta

Betoni, tiili ja teräs sopivat uudelleenkäyttöön

Rakentamisen purkumateriaaleissa on valtavasti hyödyntämispotentiaalia.

Suomessa puretaan vuosittain keskimäärin 4000-5000 rakennusta.

Tällä viikolla julkaistu valtioneuvoston tilaama selvitys osoittaa, etteivät betonielementit, tiili, teräs ja käsittelemätön sahatavara ole uudelleenkäytön kannalta erityisen ongelmallisia raaka-aineita.

Betonin, tiilen, teräksen ja käsittelemättömän sahatavaran uudelleenkäyttö voi olla mahdollista turvallisuuden tai terveellisyyden näkökulmasta. Purettujen rakennusosien uudelleenkäyttöön liittyy tällä hetkellä kuitenkin isoja haasteita niiden kelpoisuuden osoittamisen menettelyn epäselvyydestä johtuen. Purkumateriaalien käyttö on saattanut estyä CE-merkinnän puutteeseen.

Nykyisen sääntelyn selkeyttämisellä ja viranomaisten tulkintojen kehittämisellä voidaan parantaa tilannetta ja sujuvoittaa uudelleenkäytettävien purkumateriaalien tuotehyväksynnän prosesseja.

Hyväksyttämisprosessia varten tarvitaan selvityksen mukaan jatkossa kansalliset yhtenäiset ohjeet rakenteelliselle kuntotutkimukselle, uudelleenkäytettävien purkumateriaalien haitta-aineiden ja epäpuhtauksien tutkimukselle sekä tutkimustulosten tulkitsemiselle. EU:ssa säädeltyjen aineiden kohdalla asia vaatii EU-tasolla tehtävää tarkastelua.

EU:n rakennustuoteasetuksen uudistuksen tulee mahdollistaa myös uudelleenkäytettävien rakennusosien tuotehyväksynnän ja kelpoistamisen periaatteiden luomisen. Näiden pohjalta voitaisiin kehittää tuotekohtaiset tekniset hyväksyntäkriteerit. Sen lisäksi tulisi mahdollistaa uudelleenkäytettävien rakennusosien käyttö myös muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Tämä luo tilaa innovaatioille ja on siksi kannustettavaa.

Sääntelyn kehitystoimenpiteet vaativat lisää tutkimuksia, nykyistä vahvempaa tietopohjaa ja osaamisen kehittämistä koko arvoketjun toimijoille. Yksityisen- ja julkisen sektorin toimijoiden aktiivisen vuoropuhelu on keskeinen keino tunnistaa sääntelyn kipupisteitä ja rakentaa yhteistä ymmärrystä sääntelyn kehitystarpeista ja purkumateriaalien kiertotalousmarkkinoiden mahdollisuuksista.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Purkumateriaalien kelpoisuus -hanke toteutettiin Rambollin johdolla yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Betoni, tiili ja teräs sopivat uudelleenkäyttöön”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat