Kokeile kuukausi maksutta

Nämä ehdotukset menivät jatkoon Helsingin Eteläsataman suunnittelukilpailussa – kaupunkilaisten kommentit ohjaavat suunnittelijoita toisessa vaiheessa

Helsingin Eteläsataman Makasiinirannan kansainvälisen suunnittelukilpailun tuomaristo on nyt valinnut kilpailun toiseen vaiheeseen neljä parasta kilpailuehdotusta.

Kuva: Boardwalk / Helsingin kaupunki

Nämä ehdotukset ovat Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi ja Saaret.

”Tuomaristo painotti arvioinnissaan erityisesti suunnitelmien kokonaisratkaisua eli sitä, miten idea istuu Eteläsataman ikoniseen maisemaan ja sen historiallisiin arvoihin sekä siihen, onko ehdotus käytännössä toimiva ja toteutettavissa. Pidimme arvioinnissa tärkeänä myös kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatua sekä sitä, että ideoissa toteutuvat ilmastoviisaat ratkaisut”, tuomariston puheenjohtaja, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen sanoo tiedotteessa.

Ahti-ehdotuksen ansioina tuomaristo näkee ammattitaitoisesti yhdistetyn kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin, julkiset ulkotilat, kestävän kehityksen sekä monipuoliset toiminnot. Kaupunkilaisten osallistaminen ja Itämeri-teema on myös nostettu työssä esiin. Ehdotuksen takana on työryhmä Elävä Eteläsatama, johon kuuluvat Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit ja VSU.

Kuva: Ahti / Helsingin kaupunki

Boardwalk-ehdotuksen arkkitehtuuria tuomaristo kuvaa veistokselliseksi ja ainutlaatuiseksi. Ehdotuksella on vahva identiteetti ja arkkitehtoninen konsepti. Ehdotuksen on laatinut Aalto Development oy:n vetämä ryhmä. Ryhmään kuuluvat Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä ja Sitowise.

Kuva: Boardwalk / Helsingin kaupunki

Makasiinipromenadi-ehdotuksen osalta tuomaristo tuo esiin alueen historian huomioimisen. Kilpailutyö toimii arvokkaan kulttuuriympäristön harmonisena jatkumona. Ehdotus saa myös kiitosta hyvin suunnitellusta rantareitistä julkisine ulkotiloineen. Työn on laatinut South Harbour -niminen ryhmä. Siihen kuuluvat Nrep, SRV, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit ja Sitowise.

Kuva: Makasiinipromenadi / Helsingin kaupunki

Saaret-ehdotus on tuomariston mukaan ymmärtänyt ansiokkaasti paikan luonteen ja työ vastaa hyvin kilpailun haasteisiin. Ratkaisu on tasapainoinen ja kokonaisvaltainen. Korkeatasoiset ulkotilat täydentävät Helsingin rantareittiä. Kilpailuehdotuksen takana on Konsortium Gran. Tässä ryhmässä ovat mukana Niam, Taaleri Infra, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland ja Rakennuttajatoimisto HTJ.

Kuva: Saaret / Helsingin kaupunki

Makasiinirannan kilpailun ensimmäisen vaiheen yhdeksän kilpailuehdotusta olivat vuodenvaihteessa julkisesti nähtävänä ja kommentoitavana Kerro kantasi -palvelussa. Kaupunkilaiset antoivat ehdotuksista yli 800 kommenttia tuomariston käytettäväksi. Keskustelussa useat kilpailuehdotukset saivat kiitosta rantabulevardien ja julkisten ulkotilojen laadusta – tätä pidettiin erityisen tärkeänä osana suunnittelua. Myös huolenaiheita esitettiin. Esimerkiksi Tähtitorninvuoren näkymien tulevaisuus, rakennusten korkeus sekä julkisivujen laatu mietityttivät monia keskustelijoita.

Keskustelu on ollut hyödyllistä, sillä kilpailun toisessa vaiheessa suunnittelijoille annetaan ohjeita, joiden mukaan esimerkiksi rakennusten julkisivuja tarkennetaan. Tärkeiden näkymien säilyminen ja rakentamisen enimmäiskorkeus on ohjeistettu suunnitteluperiaatteissa, joita kilpailijoiden tulee myös noudattaa.

”Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon, Vanhan Kauppahallin ja satamarakennuksen ottaminen huomioon osana kokonaisuutta on myös oleellista, vaikka tässä ei kilpailla museon suunnittelusta. Museosta on tarkoitus järjestää erillinen arkkitehtuurikilpailu myöhemmin”, Vartiainen huomauttaa.

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetut kilpailuehdotukset kesäkuun 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen ne ovat nähtävillä ja kommentoitavina Kerro kantasi -palvelussa. Kilpailun ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotukset ovat edelleen esillä Kerro kantasi -palvelussa.

Toukokuussa 2021 käynnistyneen kaksivaiheisen Makasiinirannan kilpailun voittaja julkistetaan loppusyksyllä 2022. Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nämä ehdotukset menivät jatkoon Helsingin Eteläsataman suunnittelukilpailussa – kaupunkilaisten kommentit ohjaavat suunnittelijoita toisessa vaiheessa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat