Kokeile kuukausi maksutta

Vakavia puutteita useilla Tukesin valvomilla toimialoilla, kuten hisseissä ja sähkölaitteissa

Tarkastuslaitokset tarkastivat viime vuonna 120 000 kohdetta – huolestuttava viesti on , että eniten korjattavaa on turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden kunnossapidossa.

Tukes on havainnut hissien määräaikaistarkastuksissa vakavia puutteita. Ne liittyvät äärirajoihin, tarraimeen sekä hälytysjärjestelmän toimivuuteen.

Vuonna 2021 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät tarkastuslaitokset tekivät lakisääteisiä tarkastuksia yhtä paljon kuin aikaisempinakin vuosina huolimatta koronapandemian jatkumisesta. Tarkastusten määrä oli noin 120 000 ja tarkastuskohteita olivat muun muassa hissit, sähkölaitteistot, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot, painelaitteet, kauppojen vaa´at sekä huoltoasemien jakelumittarit. Tarkastuksilla havaittiin puutteita huolto-ohjelmien noudattamisessa ja testauksissa sekä huollon laadussa.

”Valitettavan useilla Tukesin valvomilla toimialoilla on puutteita huollossa ja kunnossapidossa. Huolto- ja kunnossapito-ohjelmien noudattamisella on tärkeä merkitys turvallisuuden kannalta kriittisten laitteiden ja järjestelmien käytölle sekä henkilö- ja paloturvallisuudelle”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Janne Kotiranta.

”Yritysjohdon on syytä varmistua, että turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien huoltamiseen on osoitettu riittävät resurssit ja että tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan ripeästi”, Kotiranta jatkaa.

Hisseissä ja sähkölaitteissa vakavat puutteet lisääntyneet

Tarkastuslaitokset tekivät hisseille yhteensä 28 670 määräaikaistarkastusta. Hisseille tehdään määräaikaistarkastus kahden vuoden välein.

Määräaikaistarkastuksissa annettiin lukuisia korjauskehotuksia. Määräaikaistarkastuksissa havaitut vakavat puutteet ovatkin lisääntyneet viime vuosina.

Vakavat puutteet liittyivät äärirajoihin, tarraimeen sekä hälytysjärjestelmän toimivuuteen. Havaitut puutteet ovat sellaisia vikoja, jotka tulisi havaita huolto-ohjelmien mukaisissa huolloissa.

Huolto-ohjelmien on oltava riittävän kattavia ja niitä pitää noudattaa. Tukesin onnettomuustutkinnan mukaan myös vuonna 2021 kuolemaan johtaneen hissitapaturman yhtenä keskeisenä syynä olivat puutteet hissin huollossa ja kunnossapidossa.

Valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat tekivät sähkölaitteistoille noin 5 900 varmennustarkastusta ja 3 300 määräaikaistarkastusta. Sähkölaitteistojen tarkastuksissa havaittiin puutteita kunnossapidossa, dokumentoinnissa sekä laitteiden asennustavassa ja valinnoissa.

Huolto- ja kunnossapidon osalta on määräaikaistarkastuksissa tehty havaintoja huolto-ohjelmien puuttumisesta tai noudattamatta jättämisestä. Varmennustarkastuksissa huomautettavaa oli käyttöönottotarkastusten kattavuudessa, huolellisuudessa ja dokumentoinnissa.

Myös palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen huolto-ohjelmissa puutteita

Tarkastuslaitokset tekivät palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoille noin 13 000 tarkastusta. Laitteistojen tarkastuksissa havaittiin paljon puutteita, joiden perussyy on ollut puutteellinen huolto-ohjelma tai huollon laiminlyönti.

Huolto-ohjelmien laiminlyönti voi aiheuttaa palonilmaisu- tai sammutuslaitteiston virheellisen toiminnan, kuten väärät hälytykset, tai jopa estää laitteiston toiminnan. Sen sijaan painelaitteet olivat pääosin kunnossa ja niiden turvallisuustaso on pysynyt ennallaan.

Tarkastuslaitokset tekivät teollisuus- ja voimalaitosten painelaitteille noin 14 000 tarkastusta. Kahden tai neljän vuoden välein tehtävissä määräaikaistarkastuksissa suurin osa, noin 90 prosenttia, täytti vaatimukset. Havaitut puutteet koskivat käytön valvojan tai varavalvojan puuttumista sekä varusteiden ja varolaitteiden kuntoa.

Tukes aikookin tehostaa turvallisuuden tarkastustoiminnan ja kunnossapidon valvontaa. Se lisää kuluvana vuonna turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien kunnossapidon sekä määräaikaistarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamista koskevaa valvontaa.

Valvonnan tarkoituksena on pureutua erityisesti määräaikaistarkastuksissa havaittujen puutteiden taustalla vaikuttaviin perussyihin ja löytää uusia keinoja tarkastusjärjestelmän toimivuuden parantamiseksi.

”Omistajien ja haltijoiden on voitava luottaa siihen, että huolto- ja kunnossapitotoiminta on riittävää ja määräaikaistarkastuksissa havaitut puutteet korjataan viipymättä”, Kotiranta painottaa.

Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset tekevät turvallisuuden ja luotettavuuden kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien lakisääteisiä tarkastuksia. Lisäksi Tukesin hyväksymät valtuutetut tarkastajat tekevät sähkölaitteistojen lakisääteisiä tarkastuksia. Tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat ovat velvollisia raportoimaan Tukesille vuosittain tehdyistä määräaikaistarkastuksista ja tarkastushavainnoista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vakavia puutteita useilla Tukesin valvomilla toimialoilla, kuten hisseissä ja sähkölaitteissa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat