Kokeile kuukausi maksutta

Hitas-järjestelmän hyötyjä ja haittoja selvitetään – työryhmä suosittaa mallista luopumista

Helsingin kaupunki valmistelee uuden kohtuuhintaisen omistusasumisen mallia. Osana valmistelua kaupunki tilasi Aalto-yliopistolta taloustieteellisen tarkastelun.

Helsingin Käpylän uusia hitas-taloja. Kuva: Rio Gandara / HS

Aalto-yliopiston taustaraportti Hitas-järjestelmästä on valmistunut. Raportin tarkoituksena on antaa ajatuksia uuden järjestelmän valmisteluun sekä jäsentää nykyisen Hitas-järjestelmän vaikutuksia asuntomarkkinoilla.

”Toivoimme Aalto-yliopiston asiantuntijoiden tuovan taloustieteellisiä näkökulmia siihen, mitkä ovat nykyjärjestelmän suurimmat heikkoudet ja mitkä vahvuudet suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin ja miten voimme vahvistaa uuden järjestelmän vaikuttavuutta. Työn lopputuloksena syntynyttä selvitystä hyödynnetään uuden mallin suunnittelussa yhdessä muun valmistelua ja päätöksentekoa tukevan materiaalin kanssa”, toteaa Helsingin kaupungin asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dahlmann.

Tekeillä on vielä muun muassa erilaisia kaupungin omia selvityksiä sekä Tampereen yliopiston arkkitehtuurin laitokselta tilattu selvitys Hitas-asuntosuunnittelun laadusta.

Aalto-yliopiston raportissa on analysoitu nykyistä Hitas-järjestelmää muun muassa kustannusten ja tavoitteiden näkökulmasta. Sen mukaan kaupunki ei ole seurannut riittävällä tasolla sille järjestelmästä koituvia kustannuksia eikä niitä ole huomioitu asetettaessa tavoitteita järjestelmälle.

Työryhmä näkee nykyisen järjestelmän mahdollisen hyödyn sen vaikutuksessa kaupunginosien väestörakenteisiin. Tällekin hyödylle tulisi kuitenkin asettaa tarkemmat tavoitteet ja huomioitava sen kustannukset.

Aalto-yliopiston työryhmä suosittelee ensisijaisesti luopumaan Hitas-järjestelmästä kokonaan, perustellen suositustaan järjestelmän suurilla kustannuksilla.

Lisäksi työryhmän näkemyksen mukaan väestörakenteen ohjaamiseen kaupunginosissa on tehokkaampia keinoja, joita ei kuitenkaan ole raportissa eritelty. Hitas-järjestelmä aiheuttaa myös hallinnollisia kustannuksia alueilla, joilla Hitas-hinta ei eroa markkinahinnasta.

Toisena vaihtoehtona työryhmä ehdottaa järjestelmän kehittämistä siten, että läpinäkyvyyttä lisätään sekä kustannukset selvitetään ja niille asetetaan enimmäistaso. Järjestelmän vaikutusten arviointia ja tavoitteiden asettamista tulee myös kehittää sekä seurata kustannuksia ja vaikuttavuutta säännönmukaisesti.

Lisäksi työryhmä ehdottaa järjestelmän kehittämiseksi ylärajaa Hitas-hinnan ja markkinahinnan väliselle erotukselle. Yläraja tarkoittaisi, että uudiskohteiden Hitas-asunnot olisivat ostettavissa ohi Hitas-järjestelmän tilanteessa, jossa Hitas-hinnan ja markkinahinnan erotus ylittää määritellyn enimmäistason.

”Nykyjärjestelmässä Hitas-asuntoihin sisältyvää hintatukea ei tunnisteta, sille ei ole asetettu ylärajaa eikä se näy budjetissa. Tämä vaikeuttaa poliittista päätöksentekoa. Ehdottamamme välirahamalli on menetelmä tämän ongelman korjaamiseksi. Ehdotamme, että kaupunginvaltuusto tekee ainakin päätöksen siitä, mikä on maksimaalinen kohtuuhintaisiin omistusasuntoihin kohdennettava hintatuki euroissa per neliömetri”, Aalto-yliopiston työryhmän jäsen Marko Terviö sanoo.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Hitas-järjestelmän hyötyjä ja haittoja selvitetään – työryhmä suosittaa mallista luopumista”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat