Kokeile kuukausi maksutta

Suunnittelu- ja konsulttialoilla on hyvä maine

Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksillä hyvä maine – vastuullisuus ja positiivinen työnantajamielikuva korostuivat.

Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksillä hyvä maine – vastuullisuus ja positiivinen työnantajamielikuva korostuivat.

Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksillä on hyvä maine. Mainetutkimuksessa korostuivat vastuullisuus ja positiivinen työnantajamielikuva, ja alan hyvä maine ja korkea luottamuksen taso perustuukin vastuulliseen toimintaan.

T-Median Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:lle tekemän Luottamus&Maine-tutkimuksen tulokset osoittavat, että suunnittelu- ja konsultointialan yritysten maine on erittäin hyvällä pohjalla alan kannalta merkittävimpien päättäjien ja asiakkaiden keskuudessa. Alan yritysten maineen keskiarvo eri sidosryhmien keskuudessa on kasvanut 3.68:aan, kun edellisessä mittauksessa vuonna 2019 tulosten keskiarvo oli 3.52 (asteikolla 1–5).

Tutkimuksen yhteen vedetyistä tuloksista selvisi, että alan maine on erityisen hyvä yritysten vastuullisuuden ja ESG-mielikuvien osalta. Tulosten mukaan suunnittelu- ja konsultointiala koetaan toimialana, joka toimii vastuullisesti, huomioi yhteiskunnan ja ympäristön toiminnassaan sekä kohtelee työntekijöitään hyvin ja tasapuolisesti.

“Vastuullisuus luo vahvan perustan aikaisempaa vahvemman työnantajamielikuvan, yritysten sidosryhmilleen luoman arvon sekä yhteiskunnallisen roolin osalta. ESG-teemoilla on positiivinen vaikutus sidosryhmien luottamukseen ja tukeen”, tutkimuksen toteuttaneen T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka sanoo.

Suunnittelualan yritykset ratkaisevat sidosryhmien mukaan menestyksekkäästi asiakkaan ongelmia. Vastauksissa korostuivat niin ikään asiantuntijuus ja laatu.

”Vapaamuotoisissa vastauksista nousi selkeästi esille, että asiantuntijoidemme osaamista arvostetaan ja olemme tilaajalle tärkeä kumppani”, kommentoi SKOLin toimitusjohtaja Helena Soimakallio.

Myös halukkuus suositella alaa työnantajana on korkea sidosryhmien keskuudessa.

“Toisaalta tulokset ja analyysit kertovat, että alan tunnettuutta ja suunnitteluyritysten roolia voisi korostaa. Alan toimijoilla on kuitenkin todella merkittävä osa viihtyisän ja turvallisen elinympäristön luomisessa sekä resursseja ja energiaa säästävän yhteiskunnan mahdollistajana”, Leinikka sanoo.

”Alalla on erittäin merkittävä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjänä. Suunnittelijat tekevät konkreettisia ratkaisuja, joilla voidaan edistää niin sosiaalisen vastuun kuin ympäristöön liittyviä kestävyystavoitteita. Yhteiskunnallista rooliamme tulisi vain tuoda vielä vahvemmin esille”, Soimakallio huomauttaa.

Lue tutkimuksen tulokset tästä

Tutkimuksen toteutus

Suunnittelu- ja konsultointialan Luottamus&Maine -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alan yritysten mainetta sidosryhmien keskuudessa. Tutkimuksessa tutkittiin alan mainetta viiden kohderyhmän keskuudessa ja tutkimukseen vastasi yhteensä 51 henkilöä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella ja puhelinhaastatteluilla 4.4.–5.5.2022.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Suunnittelu- ja konsulttialoilla on hyvä maine”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat