Kokeile kuukausi maksutta

Tutkimus: liikekeskusten poistumisturvallisuuden suunnittelussa käytetään liian korkeita henkilömääriä

Palavasta rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti, ja siksi siinä on oltava riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä. Poistumisturvallisuuden suunnittelussa käytettävän henkilömäärän määrittelyssä on kuitenkin kalliiksi koituva kansallinen ongelma.

Poistumisteiden mitoitukset herättävät keskustelua. Kuvituskuva kauppakeskus Triplasta Helsingin Pasilasta. Kuva: Aleksi Jalava

Rakennuksen uloskäytävät mitoitetaan henkilömäärän mukaan. Ympäristöministeriön paloturvallisuusasetuksen mukaan henkilömääränä on käytettävä suurinta poistumisalueelle suunniteltua henkilömäärää. Jos todellista tietoa ei ole, henkilömäärä määritellään asetuksen perustelumuistion pohjalta tilan käyttötarkoituksen perusteella.

Timo Rantamäen kesäkuussa 2022 julkaistussa opinnäytetyössä tutkittiin, miten suomalaisista kauppakeskuksista mitatut aidot henkilömäärät vertautuvat ympäristöministeriön perustelumuistiossa annettuihin arvoihin.

Tutkimukselle oli kysyntää, koska perustelumuistiossa määritellyt henkilömäärät vaikuttavat etenkin liikekeskuksille tarpeettoman korkeilta ja asiaa ei ole Suomessa aiemmin tutkittu. Ulkomaisissa tutkimuksissa on jo aiemmin havaittu, että arviot henkilömääristä ovat usein liian korkeita ja huonosti perusteltuja.

Epärealistisen korkeat henkilömäärät aiheuttavat lisämutkia poistumisturvallisuuden suunnitteluun ja lisäävät siten suunnittelukustannuksia.

Ylimitoitettujen poistumisteiden kertautuvat kustannusvaikutukset sekä rakennus- että käyttövaiheessa olla mittavat. Rakennukseen saatetaan esimerkiksi rakentaa tarpeettoman leveitä porrashuoneita tai sen savunpoistoa voidaan joutua tehostamaan tai automatisoimaan turhaan.

Rantamäen tutkimus suoritettiin vertaamalla ympäristöministeriön perustelumuistion määrittelemiä henkilömääriä suomalaisten liikerakennusten todellisiin henkilömääriin. Lisäksi tutkittiin, miten perustelumuistion henkilömäärät vertautuvat kansainvälisiin standardeihin ja muiden maiden kansallisiin rakennusmääräyksiin.

Tiedot liikerakennusten henkilömääristä pyydettiin suomalaisilta kauppakeskusrakennuksilta. Tutkimuksessa havaittiin, että perustelumuistio yliarvioi henkilömääriä roimasti verraten todellisiin lukuihin. Perustelumuistion määrittelemän henkilömäärän arvioitiin olevan yli kolme kertaa suurempi kuin ruuhkahuipun henkilömäärän vilkkaimmassa tutkimukseen osallistuneessa kauppakeskuksessa.

Lisäksi todettiin, että perustelumuistiossa annetut henkilötiheyden kertoimet henkilömäärien arvioimiseksi huoneistoalan perusteella on monissa muissa maissa määritelty tarkemmin rakennusten erilaisten käyttötarkoitusten mukaan. Suomessa perustelumuistio esimerkiksi kattaa vain kahdella henkilötiheyden arvolla kaikki kokoontumis- ja liiketilat, olipa kyseessä sitten kauppakeskus, koulu, museo, kirjasto tai yökerho.

Timo Rantamäen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä KK-Palokonsultti Oy:n kanssa. Työn ohjaajana toimi Enrico Ronchi Lundin yliopistolta. Kouvolassa työskentelevän Rantamäen tehtäviin KK-Palokonsultti Oy:llä kuuluvat palosimuloinnit ja paloteknisten suunnitelmien laatiminen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tutkimus: liikekeskusten poistumisturvallisuuden suunnittelussa käytetään liian korkeita henkilömääriä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat