Kokeile kuukausi maksutta

Hallitus lykkää aso-asuntojen rakentamisen lopettamista – Budjettiriihen elvytyksen anti jäi laihaksi

Hallituksen budjettiriihestä ei tullut suuria rakentamisen elvytyspäätöksiä. Hallitus lykkää aikaisempia leikkauspäätöksiään.

Halltus hakee ensi vuoden budjetissa keinoja rakennusalan kriisin helpottamiseen. Kuva: Johannes Tervo

Hallitus linjasi budjettiriihessä ahdinkoon ajautuneet rakennusalan elvytystoimia. Päätösten pohjalla on muun muassa elvytystyöryhmässä mietittyjä keinoja.

Hallituksen listalla on nopeavaikutteisia toimia. Yksi sellainen on asumisoikeustuotannon (aso) rakentamisen lopettamispäätöksen lykkääminen.

Hallitusohjelman kirjaus valtion tuen lopettamisesta uusille asumisoikeuskohteille toteutetaan vasta vuodesta 2025 alkaen.

Asumisoikeuskohteiden korkotukilainahakemusten vastaanottaminen lopetetaan 31.12.2023. Ara voi tehdä aso-kohteiden lainapäätöksiä korkotukivaltuuden riittäessä 31.12.2024 saakka.

Investointiavustusten osalta elvytyskeinona on hallitusohjelmassa sovitun leikkauksen pienentäminen. Vuodelle 2024 kohdistettua erityisryhmien investointiavustukseen kohdistuvaa leikkausta pienennetään 20 miljoonalla eurolla. Siten investointiavustuksen taso vuonna 2024 on 63 miljoonaa euroa.

Säästö eli lainoitusvaltuuden leikkaus toteutetaan hallitusohjelmassa linjatulla tasolla täysimääräisesti vuoden 2025 alusta alkaen.

Korkotukivaltuuden käyttämiseen tulee muutoksia. Vuoden 2024 valtion tukeman asuntotuotannon korkotukivaltuuden käyttösuunnitelmassa pitkän korkotuen ja lyhyen korkotuen valtuudet yhdistetään, jotta korkotukilainoja voidaan myöntää joustavammin kysynnän mukaan.

Lyhyen korkotuen ehtoja kehitetään vuoden 2024 aloituspäätöksiä lisäävästi EU:n valtiontukisääntelyn puitteissa.

ASP-korkotukilainaan korotus

Hallitus myös lupaa nopeuttaa Ara-kohteiden aloituspäätöksiä hankkeiden aloittamiseksi vastasyklisesti ja vaikuttavasti. Hallituksen tavoitteena on parantaa Aran käsittelyprosesseja varmistaen käsittelyn sujuvuus, ennakoitavuus ja yhdenvertainen kohtelu.

Sujuvoittaminen ei saa hallituksen mukaan heikentää valtion vastuuseen liittyvää riskianalyysiä eikä lisätä riskinottoa.

ASP-korkotukilainan enimmäismäärää korotetaan nopealla aikataululla ensiasunnon ostamisen helpottamiseksi. Korotuksen koon määrittäminen valmistellaan erikseen.

Budjetissa aiotaan myös täydentää taloyhtiöiden ja työpaikkojen latausasemien investointitukea kuluvan vuoden määrärahat ylittäneeseen kysyntään vastaamiseksi.

Lisäksi käynnistetään raskaan liikenteen sähkön, biokaasun ja vedyn suurtehoasemien rakentaminen osana energiainvestointien tukiohjelmaa. Toimet rahoitetaan hallituksen investointipaketin puhtaan energian kärkihankkeille varatusta osuudesta.

Lisäksi vauhditetaan liikenteen puhtaiden käyttövoimien infrastruktuurin rakentamista.

Mal-päivityskierros läpi nopeasti

Hallitus listaa myös keskipitkällä aikavälillä rakentamista tukevia toimia.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) sopimusten syyskuussa käynnistynyt päivityskierros viedään läpi ripeästi. Siinä kannustetaan kaupunkeja vauhdittamaan rakentamista omilla toimenpiteillään muun muassa kustannuksia lisäävää sääntelyä purkaen.

Hallitusohjelman mukaisesti varmistetaan, ettei mal-sopimuksiin sisälly tarjonnan kasvua ja kilpailua haittaavia elementtejä. Hallituksen tavoitteena on edistää mal-sopimusten kautta riittävän kunnianhimoisia asuntokaavoituksen tavoitteita ja asuntorakentamista tukevia liikenneinvestointeja.

Budjettilinjausten mukaisesti Suomessa toteutetaan hallitusneuvotteluissa sovittu liikenteen investointiohjelma mahdollisimman nopeasti, mutta huomioiden omaisuustuloerien järkevä jaksotus, muun muassa infrarakentamisen työllisyyden vahvistamiseksi.

Puhtaan siirtymän investointeja vauhditetaan hallitusohjelman mukaisilla ympäristöluvitusta sujuvoittavilla toimilla. Puhtaan siirtymän investointiaikomusten mittaluokka on yhteensä yli 140 miljardia euroa euroa noin kymmenen vuoden aikajänteellä.

Lisäksi käynnistetään pikaisesti hallitusohjelman mukainen alueidenkäyttölain uudistus, jolla edistetään muun muassa sujuvaa kaavoitusta, riittävää asuntotuotantoa ja Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

Rakentamislakia korjataan

Hallitus linjaa, että rakentamislakia korjataan hallitusohjelman mukaisesti niin, että muun muassa hallinnollinen taakka ja byrokratia vähenevät. Lakiin määritellään rakennuslupien käsittelyaikatakuu. Näillä uudistuksilla pyritään vauhdittamaan rakentamista ja vähentämään sääntelystä ja prosessien pitkistä kestoista johtuvia rakentamisen lisäkustannuksia.

Lisäksi edistetään rakennusalan T&K-toimintaa uusien innovaatioiden ja tuottavuuden kehittämiseksi.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausta koskeva lainsäädäntö uudistetaan varmistaen kuitenkin, etteivät valtion riskit merkittävästi lisäänny.

Hallitusohjelman mukaisesti jatkossa selvitetään mahdollisuutta asuntokaupan varainsiirtoveron poistamiseen tai laskemiseen julkisen talouden kannalta neutraalilla tavalla.

Euroopan globalisaatiorahaston osalta selvitetään, soveltuvatko sen tukitoimet rakennusalan yrityksistä irtisanottujen tukemiseksi.

Edit 20.9.2023. kello 11.02: Muutettu korkotukivaltuuden käyttämistä koskevaa kohtaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Hallitus lykkää aso-asuntojen rakentamisen lopettamista – Budjettiriihen elvytyksen anti jäi laihaksi”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat