Kokeile kuukausi maksutta

Vuoden Paalutustyömaaksi valittiin logistiikkakeskus

Yksi valintaperuste oli onnistunut paaluhukan minimointi.

Alfaroc Logisticsin logistiikkakeskus sai tunnustusta muun muassa sujuvasta paalutusprosessista.

Vuoden 2023 Paalutustyömaaksi valittiin Alfaroc Logisticsin uusi syksyllä 2024 valmistuva Tuusulan logistiikkakeskus Tuusulan Rykmentinpuistossa.

Keskeinen valintaperuste vuoden 2023 Paalutustyömaan valinnassa oli onnistunut paaluhukan minimointi ja nopea sekä sujuva paalutusprosessi. Näin pystyttiin myös minimoimaan paalutuskokonaisuuden kustannuksia ja varmistamaan laadukas lopputulos.

Paalutusurakoitsija Pirkan Rakentajapalvelu aloitti paalutustyöt kohteen koepaalutuksilla. Se hyödynsi PDA-mittauksia, maaperän aiempien tutkimustulosten ja arvioitujen paalupituuksien varmentamiseksi. Jos  paalupituudet ennakoidaan liian suuriksi eli kalliopinta onkin arvioitua ylempänä, paalun yläpää jää liian ylös ja se pitää katkaista.

Tässä projektissa näistä paalun katkaistuista yläpäistä syntyi noin viiden prosentin paaluhukka, joka käytännössä alkaa olla tämäntyyppisissä maaperissä paalutuslaitteiden tilavaatimusten vuoksi lähellä teoreettista minimitasoa. Hukkaa käytännössä syntyy aina, sillä pohjatutkimustulosten tarkentamiseksi tehdyt koepaalutuksetkaan eivät voi kustannussyistä kattaa paalutettavaa aluetta kokonaisuudessaan.

Paaluhukan minimointi on myös ympäristöteko. Minimoimalla paalujen kokonaismäärää aleni vastaavasti myös paaluista syntyvä hiilidioksidipäästö. Tässä tapauksessa saavutettu säästö vastasi suuruusluokaltaan noin 20 henkilöauton vuotuista hiilidioksidipäästöä.

Vuoden 2023 Paalutustyömaan valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi paaluvaliokunnan puheenjohtaja Reijo Mustonen.

Koepaalutuksilla ennakkotietoa

Hankkeen maanrakennus- ja perustusurakoitsijana toimii Louhintahiekka. Tyypillisesti logistiikkakeskukselle sijainnin merkitys on ratkaiseva, joten tontin pohjaolosuhteet eivät yleensä ole valintaa määräävä tekijä. Tässä kohteessa pohjaolosuhteet, logistiikkakeskukselle tyypilliset suuret lattiakuormat ja laaja pohjapinta-ala johtivat siihen, että teräsbetoniset lyöntipaalut ovat optimaalisin perustusratkaisu.

RT Betonipaalujen kokonaispituus on yhteensä 52 kilometriä ja ne lyötiin 4–17 metrin syvyyteen, jolloin osa paaluista oli jatkettuja. Paalutustyön tiukan aikataulun vuoksi ennakoitujen paalupituuksien mahdollisimman suuri luotettavuus oli avainasemassa ja siten huolellisen pohjatutkimuksen merkitys korostui.

Pirkan Rakentajapalvelun koepaalutuksilla voitiin varmentaa maaperän tutkimustulokset ja arvioidut paalupituudet. Näin saatiin myös paalujen valmistajalle HTM Yhtiöille mahdollisimman luotettavaa ennakkotietoa tuotantosuunnitelmien pohjaksi, paalupituuksien optimoimiseksi ja täsmällisten toimitusten varmistamiseksi.

Breeam haussa

Tuusulan logistiikkakeskukselle haetaan Breeam-ympäristösertifikaattia parhaasta Excellent-luokasta, joten vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät ESG-näkökohdat (environment, social and governance) ovat hankkeessa keskeisessä roolissa niin rakennus- kuin myös käyttövaiheessa.

Näitä on tarkasteltu muun muassa rakennusmateriaalien, lämmitystapojen ja energiatehokkuuden osalta. Esimerkiksi rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit ja se lämpenee maalämmöllä.

Vuoden 2023 Paalutustyömaan toteuttajat

Rakennuttaja: Logicenters
Tilojen käyttäjä: Alfaroc Logistics

Maanrakennus- ja perustusurakoitsija: Louhintahiekka
Paalutusurakoitsija: Pirkan Rakentajapalvelu
Rakennesuunnittelija: Sweco Finland
Geosuunnittelija: Insinööritoimisto Pohjatekniikka
Paalutoimittaja: HTM Yhtiöt

Logistiikkakeskuksen kvr-urakoitsija: Superion

Juttua muokattu lisäämällä kvr-urakoitsija Superion.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vuoden Paalutustyömaaksi valittiin logistiikkakeskus”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat