Kokeile kuukausi maksutta

Maksuviiveellisten yritysten määrä laski rakennusalalla – ”Ahdinko näkyy edelleen”

Epävarmassa taloustilanteessa yritysten kannattaa minimoida luottoriskit varmistamalla asiakkaiden maksukyky ennakkoon.

Pitkään jatkuneet maksuvaikeudet saattavat johtaa konkurssiin.

Intrumin uusin maksuviivetutkimus vuoden 2023 viimeiseltä neljännekseltä kertoo, että yritysten maksuviiveiden suhteellinen määrä on laskenut 5,6 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Suomen talous on kuluneen vuoden aikana ollut taantumassa ja se näkyy yritysten maksuvaikeuksissa. Lasku on suhteellisesti pienintä pienissä yrityksissä.

Maksuviiveellisten yritysten määrä on laskenut lähes koko maassa. Suhteellisesti eniten maksuviiveitä on suhdanneherkillä majoitus- ja ravitsemisalalla sekä rakennusalalla. Konkurssien määrä on ollut merkittävässä kasvussa verrattuna aiempiin vuosiin.

Maksuviiveitä oli kaikkiaan 5,0 prosentilla yrityksistä eli yli 17 400 yrityksellä.

”Haastava taloudellinen toimintaympäristö rasittaa erityisesti pienempiä yrityksiä, joilla ei välttämättä ole taloudellisia puskureita kattamaan nousevia kustannuksia. Tutkimuksemme mukaan 55 prosenttia pienyrityksistä haluaisi hallita maksuviiveitä paremmin, mutta osaamisen ja resurssien puute vaikeuttaa asiaa. Suuremmissa kokoluokissa maksuviiveellisten yritysten osuuden laskua selittää taloudellisen aktiivisuuden lasku ja todennäköisesti myös taloudellisen liikkumavaran tuoma parempi kriisinsietokyky”, Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala kertoo.

Viime vuoden vaikea taloustilanne näkyi konkurssien määrän merkittävänä kasvuna verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vireille pantuja konkursseja oli marraskuun loppuun mennessä yli 600 enemmän kuin vuonna 2022. Konkurssien määrä on Tilastokeskuksen mukaan suurimmillaan 25 vuoteen.

”Reaaliaikainen perintätieto ennustaa erittäin luotettavasti vakavia maksuvaikeuksia. Tutkimuksemme osoittavat, että 85 prosentilla maksuhäiriömerkinnän saaneista yrityksistä oli negatiivista perintätietoa ennen julkista maksuhäiriömerkintää. Epävarmassa taloustilanteessa jokaisen yrityksen kannattaa minimoida luottoriskit varmistamalla nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja toimittajien maksukyky ennakkoon”, Iskala suosittelee.

Kun maksuviiveellisten yritysten määriä verrataan maakuntatasolla, laskua on ollut lähes koko maassa Kymenlaaksoa lukuun ottamatta. Suhteellisesti eniten maksuviiveellisiä yrityksiä on Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Satakunnassa, Etelä-Savossa ja Uudellamaalla.

Vertailtaessa toimialoja eniten maksuviiveitä on majoitus- ja ravitsemisalalla sekä rakennusalalla, mutta maksuviiveellisten yritysten määrä oli niissäkin hieman laskenut viime vuodesta.

”Rakennusala on ollut syvässä kriisissä lähes koko vuoden ja ahdinko näkyy edelleen myös maksuviiveellisten yritysten korkeassa määrässä. Ala reagoi voimakkaasti suhdanteiden muutoksiin ja erityisesti korkotasoon, koska siellä toimitaan laajalti ulkopuolisen rahoituksen turvin”, toteaa Iskala.

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveiden kehitystä kuvaavan raportin pohjautuen yhtiön omaan dataan lähes 348 000 suomalaisesta yrityksestä. Tämän raportin data on kerätty ajanjaksolta 1.10. – 31.12.2023.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Maksuviiveellisten yritysten määrä laski rakennusalalla – ”Ahdinko näkyy edelleen””

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat