Kokeile kuukausi maksutta

Lehto jätti saneerausohjelmaehdotuksen käräjäoikeuteen

Saneerausohjelman tavoitteena on muun muassa mahdollistaa yhtiön energiarakentamisliiketoiminnan aloittaminen.

Arkistokuva. Kuva: Jonne Sippola / HS
Kuuntele juttu

Lehto Groupin yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä Klaus Majamäki on maanantaina jättänyt yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen Oulun käräjäoikeuteen. Yhtiön ja selvittäjän näkemyksen mukaan saneerausohjelma johtaisi yhtiön velkojien kannalta parempaan lopputulokseen kuin konkurssi.

Saneerausohjelma perustuu siihen, että yhtiö luopuu kokonaan Lehto-konsernin rakennusliiketoiminnasta ja suuntaa toimintonsa kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin. Energiarakentamisliiketoiminnan käynnistämiseksi edellytetään, että yhtiö hankkii 2,5 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta kolmen kuukauden kuluessa saneerausohjelman vahvistamisesta. Lisäksi yhtiön pitää hankkia toiset 2,5 miljoonaa euroa vieraan tai oman pääoman ehtoista rahoitusta ensi vuoden loppuun mennessä.

Rahoituksen hankkimiselle asetettuja määräaikoja voidaan jatkaa saneerausohjelman valvojan hyväksynnällä.

Lue lisää: Lehto Groupin uusi linja: Rakentaminen vaihtuu energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin

Lehto on velvollinen huolehtimaan, että yhtiön 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan yhtiön osakkeiksi ainakin Lehto Invest oy:n noin 10 miljoonan euron saatavan osalta tämän vuoden loppuun mennessä.

Saneerausohjelmaan sisältyvän maksuohjelman mukaiset maksut rahoitetaan osaksi yhtiön omaisuuden realisointitoimin sekä yhtiön saataville tulevilla suorituksilla. Yhtiö on velvollinen myymään suurimman osan omaisuuseristään saneerausohjelmassa määrätyssä aikataulussa markkinaehtoiseen hintaan sekä perimään saneerausohjelmassa yksilöidyt saatavat.

Saneerausvelkoja on saneerausohjelmassa järjestelty siten, että yhtiö pystyy suoriutumaan maksuohjelman mukaisista maksuista ja koroista yhtiön omaisuuden realisointituloilla sekä yhtiön energiarakentamisliiketoiminnan rahavirralla. Maksuohjelman kesto on noin viisi vuotta. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen viimeiset maksuohjelman mukaiset maksut erääntyvät vuoden 2029 lopussa ja vakuusvelkojen marraskuun lopussa 2027.

Lehdolla on saneerausohjelmaan sisältyviä vakuusvelkoja yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Niitä tulee maksaa vakuusomaisuutta realisoitaessa ja niille maksetaan vuotuista korkoa, jonka määrä on kuuden kuukauden euribor lisättynä 2,5 prosentin marginaalilla. Koron määrä on aina vähintään 3,5 prosenttia.

Määrältään ja perusteeltaan selviä etuoikeudettomia saneerausvelkoja on yhteensä reilut 19,2 miljoonaa euroa sisältäen muun muassa yhtiön vaihtovelkakirjalainen. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen määrää leikataan 90 prosenttia saatavien määrästä. Yhtiö on velvollinen maksamaan lisämaksusuorituksia etuoikeudettomille saneerausveloille saneerausohjelmassa määrättyjen edellytysten täyttyessä muun muassa omaisuuserien myyntien ja saatavien perinnän onnistuessa ennakoitua paremmin.

Perusteeltaan ehdollisten tai määrältään enimmäismääräisten saneerausvelkojen maksut talletetaan sulkutilille, jolta varat tilitetään velkojille vastaavasti kuin edellä etuoikeudettomille saneerausveloille, kun velan perusteesta ja määrästä on saatu luotettava selvitys. Maksuohjelmamaksut sulkutilille ovat 75 prosenttia velkaleikkauksen jälkeen jäljelle jäävästä epäselvien velkojen enimmäismäärästä. Tällaisia saneerausvelkoja on yhteensä noin 42 miljoonaa euroa. Riitaisten saneerausvelkojen määrä on noin 4,6 miljoonaa euroa.

Saneerausselvittäjä on päättänyt antaa yhtiölle luvan suorittaa kaikille enintään 1000 euron suuruisten saatavien pienvelkojille heidän saatavansa. Selvittäjän tietojen mukaan yhtiö on maksanut kaikki tiedossa olevat pienvelat. Yhtiö on velvollinen maksamaan mahdollisesti maksamatta olevat pienvelat 30 päivän kuluessa velkojan vaatimuksesta.

Yhtäläistä maksunsaantioikeutta huonommalla maksunsaantisijalla olevat saneerausvelat leikataan kokonaan, eli niiden maksuvelvollisuus poistuu kokonaisuudessaan saneerausohjelman vahvistamisen seurauksena.

Saneerausohjelman ennenaikainen päättäminen on mahdollista aikaisintaan vuoden kuluttua heinäkuun alussa. Ennenaikaisen päättämisen edellytyksenä on, että yhtiö maksaa vakuusvelat ja niiden korot täysimääräisesti, etuoikeudettomien saneerausvelkojen maksuohjelmamaksut ja lisämaksusuoritukset täysimääräisesti sekä ennenaikaiseen päättämiseen perustuvan erityisen lisämaksusuorituksen.

Lue lisää: Yrityssaneerausta hakevalla Lehto Groupilla on velkaa kymmeniä miljoonia – Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä kokonaan pois rakentamisesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lehto jätti saneerausohjelmaehdotuksen käräjäoikeuteen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat