Betoniteollisuus: Lujuusongelmien takana liika ilma ja vääräntyyppinen betoni

Betoniteollisuuden ja sen jäsenliikkeiden selvitysten mukaan betonirakenteissa havaittuja lujuusongelmia näyttää olevan kahdenlaisissa kohteissa. Toisissa kohteissa betonissa on ollut liikaa ilmaa ja toisissa betonin työstettävyys ei ole soveltunut kohteeseen.