Eduskunnan valiokunta vaatii lakiin säännöstä matkapuhelimien kuuluvuuden varmistamisesta rakennusvaiheessa

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta vaatii maankäyttö- ja rakennuslakiin säännöstä matkaviestinyhteyksien kuuluvuuden varmistamisesta rakennuksissa. Ympäristöministeriö ei pidä säännöstä tarpeellisena.