Rakentaminen Auri Häkkinen 2 kommenttia

Eduskunnan valiokunta vaatii lakiin säännöstä matkapuhelimien kuuluvuuden varmistamisesta rakennusvaiheessa

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta vaatii maankäyttö- ja rakennuslakiin säännöstä matkaviestinyhteyksien kuuluvuuden varmistamisesta rakennuksissa. Ympäristöministeriö ei pidä säännöstä tarpeellisena.

Helsingin Kalasatamassa olevassa uudessa umpikorttelissa oli paljon kuuluvuusongelmia joka puolella taloa, vaikka korttelin yhdellä katolla oli kaikkien operaattoreiden tukiasema. Osaan korttelin rakennuksista tehtiin sisäverkko.

Valiokunnan kanta on kirjattu sen antamaan lausuntoon maankäyttö- ja rakennuslain, MRL:n, muutosehdotuksesta. Muutos koskee niin sanottua lähes nollaenergiatason rakentamista.

Matkaviestinverkkojen sisäkuuluvuudessa on jo pitkään ollut ongelmia uudemmissa rakennuksissa. Se on myös turvallisuuskysymys, sillä puhelimen signaalin vaimentavat seinärakenteet voivat estää hätäpuhelut.

Esimerkiksi osa vanhusten turvarannekkeista ja turvapuhelimista käyttää matkaviestinverkkoja.

Ympäristöministeriö: säännös ei ratkaisu

”Nollaenergiarakentamista koskeva lakiehdotus ei ole oikea paikka ratkaista asia”, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka sanoo.

Hän tulee ehdottamaan, että YM, LVM, asiantuntijat ja rakennusala tekisivät yhteistyötä asian ratkaisemiseksi. Samat tahot tekivät asiassa yhteistyötä jo vuonna 2013, mutta asia ei ole korjaantunut silloisilla keinoilla.

MRL:ssä sanotaan, että rakennuksen pitää olla terveellinen ja turvallinen. Eikö puhelimen kuuluvuus ole turvallisuusasia?

”Tämä on perusturvallisuusasia, se on hoidettava tavalla tai toisella kuntoon yhteistyössä. Sitä ei ratkaista yksipuolisesti YM:n säännöksellä”, Pokka vastaa.

Signaalit eivät pääse seinien läpi

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen mukaan muuttuneet rakennusmateriaalit ovat syynä siihen, että matkapuhelinsignaalit eivät pääse seinärakenteiden läpi yhtä hyvin kuin aiemmin.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää ympäristövaliokunnalle antamassaan lausunnossa välttämättömänä, että rakentamista ohjataan vähintään asetustasoisilla säännöksillä matkaviestinverkkojen toimivuuden osalta. Tällä halutaan varmistaa, että matkaviestinverkkojen toimivuus otetaan olennaisesti nykyistä paremmin huomioon rakennushankkeissa.

Lisäksi valiokunta haluaa varmistaa, ettei sisätilakuuluvuus heikkene entisestään uusien säännösten myötä.

Kuuluvuusongelmat vakavia

Valiokunta pitää energiatehokkaasta rakentamisesta aiheutuvia matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuuden ongelmia vakavina. Valiokunta korostaa, että sisätilakuuluvuus on välttämätöntä turvallisuuden kannalta, ja se pitää varmistaa tarkoituksenmukaisella ja energiatehokkuuden vaatimukset huomioon ottavalla tavalla.

Eduskunnan ympäristövaliokunta ei ole vielä ottanut kantaa asiaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastaa turvallisista ja toimivista viestintäyhteyksistä. Teleyhtiöille on omia velvoitteita sisäkuuluvuuden varmistamiseksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää kuitenkin matkapuhelimien kuuluvuuden varmistamisessa LVM:n ja YM:n yhteistyötä välttämättömänä.

”Rakentamista koskevat lain ja asetuksen tasoiset säännökset ovat sisätilakuuluvuuden ongelmiin merkittävästi vaikuttava oma kokonaisuutensa, joka kuuluu selkeästi YM:n toimialaan”, valiokunta toteaa.

Jälkikäteen korjaaminen vaikeaa

Joihinkin uusiin asuinrakennuksiin on rakennettu sisäantennipiirejä rakennuksen valmistuttua. Tämä ratkaisu sopii vain suuriin kohteisiin ja on kallis.

”Operaattorien ulkona olevasta tukiasemaverkostosta ei saada koskaan niin tiheää, että rakennusten aiheuttamat signaalien suuret vaimennukset pystytään selättämään”, Elisan taajuushallintapäällikkö Pekka T. Pussinen arvioi marraskuun alussa kuuluvuusongelmia käsitelleessä seminaarissa.

”Matkaviestinten sisäverkkojen suunnitteluun pitäisi herätä siinä vaiheessa, kun suunnitellaan uuden rakennuksen sähkö- ja putkiverkostoa”, Tampereen teknillisen yliopiston tietoliikenneasiantuntija Ari Asp korosti samaisessa seminaarissa.

Markkinoille on tulossa uusia rakennusmateriaaleja- ja tuotteita, jotka saattavat ratkaista matkapuhelimein kuuluvuusongelmat. Pilottikohteet näyttävät aikanaan, parantavatko ne matkaviestimien signaaleja paksuseinäisissä asuintaloissa.

Keskustelu artikkelista: 2 kommenttia

  • Soittelen vain pihalta

    Jo oli aikakin. Asialle ei tunnu löytyvän vastuullisia mistään. Pihalle pitää mennä, jos soittaa haluaa.

    Vastaa
  • Takaisin lankaverkkoaikaan joudutaan palaamaan näiden energiatalkoiden takia. Jokaiseen asuntoon joudutaan tuomaan johdon päässä oleva tukiasema, jonka talon omistaja/ostaja luonnollisesti maksaa. Lisäksi taloihin tyrkytetään kaikenlaisia etäluettavia kosteusvahteja ja vesimittarin etälukuja, joiden signaalit pysähtyvät ”kuin seinään”.

    Vastaa

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia