Yhteistyön puute haittaa hyvää tuotannonsuunnittelua

Rakennusliikkeen rooli on usein muuttunut rakentamisesta aliurakoitsijoiden ja suunnittelijoidenkin töiden ohjaajaksi. Töiden häiriötön sujuminen edellyttää avointa keskustelua muiden osapuolten kanssa, kirjoittaa Juha-Matti Junnonen TTY:stä. Rakentamisen ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.