Tytöttelyä, vähättelyä ja seksuaalista häirintää – Kysely paljastaa rakennusalaa vaivaavat tunkkaiset asenteet

RIL:in kyselyssä sukupuoli ja ikä nousivat esiin syrjinnän syinä. Noin puolet vastaajista koki, että miehillä on paremmat mahdollisuudet edetä urallaan rakennusalalla.