Tahtituotannossa työnjohtaja nukkuu yönsä hyvin – ”Paine ja stressikin häviää siinä”

Kun alkuhapuilu on tahtituotannossa selätetty ja työt lähtevät kunnolla rullaamaan, työpäivät alkavat toistua samankaltaisina. Niinpä työnjohtajan ei tarvitse enää yöllä murehtia seuraavan päivän asioita.

Putkisukittajille oma koulutus ja sertifikaatit – takana Työtehoseura ja Eurofins Expert Services

Sertifikaatin voimassaolo edellyttää, että sen haltija tekee viemärisaneeraustöitä, raportoi niistä sertifioijalle sekä osallistuu säännöllisin väliajoin täydennys- ja päivityskoulutuksiin.