Hallitus poisti asuntorakentamista jarruttaneen kytköksen

Valtioneuvosto teki 14.8.2014 päätöksen, jolla poistetaan vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamisen välinen kytkös. Korkotuettuja asumisoikeusasuntoja toteutetaan pääasiassa vain valtion ja kuntien välisiin aiesopimuksiin (MAL-sopimukset) sitoutuneissa kunnissa.  Asumisoikeustuotannon määrää on säännelty sitomalla se kunnassa toteutettavan korkotukivuokra-asuntojen määrään. Päätös perustuu pääministeri Alexander Stubbin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvään kirjaukseen.