Kokeile kuukausi maksutta

Arkijärkeä harmaan talouden torjuntaan!

Tietoa kirjoittajasta Ahti Junttila
Toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Tuotannonjohdon ammatillisen edunvalvojan roolissa haluan kommentoida valtioneuvoston 19.1.2012 hyväksymää periaatepäätöstä toimintaohjelmaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi vuosina 2012-2015. Sen mukaan kuukausittaisen ilmoittamismenettelyn käyttöönoton yhteydessä selvitetään edellytykset asettaa myös yksityishenkilöille ilmoitusvelvollisuus rakennuslupaa edellyttävissä korjaus- ja uudisrakentamistoiminnassa käytetyistä urakoitsijoista tai työntekijöistä sekä näille maksetuista määristä.

Mikäli toimintamalli ulotetaan pientalorakentamiseen, jonkun tulee vastata ja tehdä kuukausi-ilmoitus. Meitä askarruttaa, kuka tuo taho olisi? On arvailtu, että ilmoituksen tekeminen kaatuisi pientalohankkeen vastaavalle työnjohtajalle. Toimintaohjelma ei vielä sisällä toimenpide-ehdotuksia, joten asiaan lienee mahdollista vaikuttaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hankkeeseen ryhtyvällä on päävastuu hankkeestaan. Avuksi tulee hankkia muun muassa pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Pientalohankkeessa molempia voi kuvata hankkeeseen ryhtyvän luottohenkilöiksi. Heidän ammattitaustaan perustuva lainmukainen velvoite on turvata laadukas, kaavoituksen ja rakennuslain vaatimukset täyttävä rakentaminen.

Pientalokohteessa tilaaja toimii vastaavan työnjohtajan työnantajana, eikä liene käytännössä eikä juridisestikaan mahdollista asettaa vastaava työnjohtaja valvomaan toimeksiantajansa taloudellisia sitoumuksia. Velvoittamalla vastaava työnjohtaja ”harmaan talouden poliisiksi” työnantajaansa vastaan, vaarantaisimme toimijoiden luottamuksellisen yhteistyön.

Meillä on käytössä hyvä työkalu, joka pienin muutoksin on hyödynnettävissä myös pientalorakentamisen kuukausi-ilmoitustyökaluna. Verottajan ja vakuutusyhtiöiden yhteinen sivusto, Palkka.fi, on järjestelmä, johon on helposti liitettävissä kyseinen toiminto. Rakennuslupaa myönnettäessä verottaja antaisi pientalorakentajalle hankenumeron, jolla velvoitettaisiin tekemään kuukausi-ilmoitus sekä lopuksi taloudellinen loppuselvitys.

Verottajalla lienee jo vertailutietoa, jonka avulla on mahdollista arvioida ilmoitusten todenperäisyyttä. Ellei tietokantaa ole olemassa, niin rakennusalan toimijat auttanevat sellaisen kokoamisessa. Vastaavalta työnjohtajalta voisi tilata hankkeen alussa alihankkija- ja työmääräarvion, joka toimitettaisiin verottajalle seurantapohjaksi.

Edelleen verottajalla tulisi olla mahdollisuus pyytää hankkeeseen ryhtyneeltä tarkennusta ilmoituksissa mahdollisista poikkeamista. Hartiapankkirakentajan oma ja lähiomaisten talkootyö tulee myös olla hyväksyttävää ja ilmoitusmenettelyllä esitettävissä.

Uskon, että verottajalla on mahdollisuus ehkäistä pientalorakentamisen harmaata taloutta suoraan hankkeeseen ryhtyvää velvoittaen, eikä asian hoitamiseen pidä velvoittaa työnjohtoa tai suunnittelijoita. Toki kaikkien tulee ehkäistä harmaata taloutta, emmekä saa ummistaa silmiämme, emmekä edes katsoa ko. toimia ”läpi sormien”.

Me ammattilaiset tarjoamme osaamisemme verottajan tueksi sen pohtiessa toimintaohjelman tulevia käytännön järjestelyjä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Arkijärkeä harmaan talouden torjuntaan!”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Ahti Junttilahttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/ahti-junttila/