Kokeile kuukausi maksutta

Betonin monet mahdollisuudet

Tietoa kirjoittajasta Kestävä kivitalo
Kestävä Kivitalo -yritysryhmän tavoitteena on edistää pitkäikäisiä, taloudellisia ja teknisesti korkealuokkaisia paikallarakentamisen ratkaisuja. Tässä kirjoitussarjassa oman näkökulmansa paikallarakentamiseen tuovat esiin Wienerberger Oy, Peri Suomi Ltd Oy, Rudus Oy sekä Celsa Steel Service Oy. www.kivitalo.fi
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Betonia käytetään monipuolisesti niin talonrakentamisessa kuin infrakohteissakin. Betonilaatujen, työmenetelmien ja työkoneiden kehittyminen viime vuosina on helpottanut betonin käyttöä erilaisissa kohteissa. Betonista toteutetaan yhä vaativampia ja etenkin pitkäikäisempiä rakenteita. Betonialan panostus teollisuuden omaan tuotekehitykseen ja tutkimukseen on lisääntynyt merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Tästä hyvänä esimerkkinä on Betonialan professuurien rahoitus Tampereen yliopistolla ja Aalto yliopistossa. Betonialan yritykset tarjoavat suunnittelijoille ja työmaille myös uusia tuoteratkaisuja ja asiakkaiden arvostamaa teknistä asiakaspalvelua. Sementti- ja betoniteollisuus kehittävät myös edelleen vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia tuoteratkaisuja. Näitä tuotteita on osittain ollut käytössäkin jo vuosia, mutta niiden yleistyminen vaatii yleisen ympäristötietouden lisääntymistä rakentamisen parissa. Betonialalla uskotaan vahvasti siihen, että rakentajat uskovat tulevaisuudessakin Kestävä kivitalo -periaatteiden mukaan toteutettuihin rakennuksiin.

Erikoispumppauksella betonit korkeaan rakentamiseen

Viime vuosina betonista on rakennettu yhä korkeampia rakennuksia. Paikallavalettu betoni on niissä teknisesti ja taloudellisesti järkevin runkoratkaisu. Betonia pystytään siirtämään betoniautosta uusilla pumppauskalustoilla vaivattomasti kaikkiin korkeisiin valukohteisiin. Maailman ennätys, yhdellä pumpulla pumpattaessa, on edelleen Dubaissa rakennetulla tornitalolla, jossa betoni pumpattiin 630 m korkeuteen. Betonin siirto vaakatasossa onnistuu myös hyvin nykyisillä tehokkailla siirtomenetelmillä. Betonin tiivistämistä on viime vuosina tutkittu paljon ja tiivistystyön laatu on kehittynyt myös alan laitekehityksen ansiosta.

 

Puhdasvalupinnan toteutus on monen tekijän yhteistyötä

Erilaisten puhdasvalupintojen toteutus on myös yleistynyt viime vuosina niin pienissä kuin isoissakin rakennuskohteissa. Puhdasvalua voidaan toteuttaa niin ulko– kuin sisärakenteisiin. Arkkitehdit ovat lisääntyvässä määrin halunneet hyödyntää näissä rakenteissa betonin yhtä hienoa ominaisuutta, valettavuutta täysimääräisesti hyödyksi. Puhdasvalupinnan toteutus on mitä suurimassa määrin arkkitehdin, betonitoimittajan ja työmaan saumatonta yhteistyötä. Toteutuksessa on valittava oikea betonilaatu, hallittava muottitekniikka kaikkine detaljeineen, sekä tehtävä valusuoritus ja jälkihoitotoimenpiteet hyvin huolellisesti. Itsetiivistyvän betonin yleistyminen on helpottanut työmaatoteutusta ja parantanut valupintojen laatua. Itsetiivistyvän betonin valupaineista muotissa on tehty tutkimusta, jonka perusteella mm. seinärakenteiden valua voidaan huomattavasti nopeuttaa. Betonipintoja voidaan myös suojata erilaisilla impregnointiaineilla. Tämä helpottaa betonipintojen puhtaanapitoa ja suojaa myös mahdolliselta ilkivallalta.

 

Kuva 2. Kiillotettu betonilattia, joka on edustava, kestävä, pölytön, pitkäikäinen ja helposti puhdistettava. Lattiaan voidaan tehdä myös erilaisia kuvioita eri värein rajaamalla alueet metallinauhoilla.

 

Parasta jälkeä betonilattioihin

Rakennusten kaikille käyttäjille tutuin rakenneosa on lattia. Tavallisesti lattia on päällysteiden tai pinnoitteiden alla. Arkkitehdit haluavat yhä useammin toteuttaa lattian näkyvänä betonipintana. Lattioiden nykyiset betonilaadut ja toteutustavat sekä kehittyneet hierto- ja hiontalaitteistot tekevät mahdolliseksi kestävien ja tyylikkäiden lattiapintojen toteutuksen. Betoni on trendikäs materiaali ja sitä voidaan värjätä pigmenteillä, nestemäisillä imeytysaineilla tai värillisillä kiviaineksilla. Lattian pinta voidaan hioa eri asteisesti aina täysin kiiltäviin pintoihin saakka. Kuitubetonin käyttö helpottaa lattiatöiden käytännön toteutusta. Kuitutyyppejä voidaan valita erilaisia laatuja, kuten teräskuidut, muovikuidut, ruostumattomat kuidut ja lasikuidut, rakenteen ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan.

Kuljetukset kattavasti ympäri Suomen

Valmisbetonia toimitetaan varsin kohtuullisilla toimitusajoilla kaikenkokoisille työmaille kattavasti ympäri Suomen. Perusmassojen toimituksia voi saada jo muutaman päivän toimitusajoilla. Erikoismassojen, kuten väribetonien, toimituksista on syytä sopia hyvissä ajoin värien saatavuuden ja toimitusajan suhteen. Nykyinen betoniautokalusto ja betonipumput puomi- ja letkukalustoineen pystyvät tuomaan betonin valumiesten ulottuville hyvinkin hankaliin paikkoihin.

Kestävä kivitalo paikallarakentaen – seuraavan palkintokohteen haku käynnissä

Kivitalo on aina ollut hyvän rakentamisen symboli ja kivipohjaisilla materiaaleilla on edelleen tärkeä rooli elinvoimaisten kaupunkien ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Tiili ja paikallavalettu betoni ovat maailmassa ylivoimaisesti eniten käytettyjä rakennusmateriaaleja, joiden käyttö on tulevaisuudessakin ekologisesti kestävää kierrätysainesten hyödyntämisen, vähähiilisten energiaratkaisujen sekä teollisten innovaatioiden myötä.

Kestävä kivitalo -palkinto myönnetään vuosittain laadukkaasti betonista ja tiilestä paikallarakennetulle kohteelle huomioiden arkkitehtisuunnittelun, rakenneratkaisujen ja toteutuksen onnistuminen sekä käyttäjiltä saatu palaute. Palkittava kohde voi olla yksittäinen rakennus, asuinkortteli tai aluerakentamishanke, joka täyttää paikallarakentamisen palkintokriteerit. Kohteessa tulee olla vähintään paikallavalettu välipohja ja muuratut julkisivut.

Jätä oma ehdotuksesi palkittavasta kohteesta 30.4.2021 mennessä. Kohteen tulee olla valmistunut ehdotuksen jättämiseen mennessä tai vaihtoehtoisesti sen valmistumisesta saa olla kulunut maksimissaan kaksi vuotta. Ehdotuksia otetaan vastaan osoitteessa kivitalo.fi/palkinto-2021. Lopullisen valinnan palkinnon saajasta tekee Kestävä kivitalo -yritysryhmä. Voittaja julkaistaan vuoden 2021 lokakuussa Kestävä kivitalo -seminaarin yhteydessä.

 

Max Vuorio, tekninen asiantuntija. Rudus Oy, valmisbetoniliiketoiminta

Valmisbetonin parissa pitkän uran tehnyt Max Vuorio on laaja-alainen ja tunnettu asiantuntija betonialalla.

 

Pentti Lumme, Kestävä Kivitalo -ryhmän puheenjohtaja

 

Kestävä kivitalo