Kokonaisenergiatehokkuutta määräyksillä

Tietoa kirjoittajasta Miimu Airaksinen
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toimitusjohtaja
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Rakentamismääräyskokoelman energiatehokkuutta koskevat osat ovat lausunnolla. Kyseessä on suuri muutos verrattuna nykyisiin määräyksiin. Uusissa määräyksissä ei enää keskitytä yksittäisten osien vaatimuksiin, vaan johtoajatuksena on ollut asettaa vaatimus rakennuksen energiatehokkuudelle, keinot energiatehokkuuden saavuttamiseksi on jätetty avoimiksi.

Tällä muutoksella on haluttu tukea myös uusia innovatiivisia ratkaisuja rakennusalalla. Lisäksi on haluttu säilyttää rakentamisen monimuotoisuus ja perinnerakentaminen: esimerkiksi hirsirakennuksia on edelleen mahdollista rakentaa, samoin rakennuksia, joissa on painovoimainen ilmanvaihto.

Määräysten suurin muutos on siis siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun, joka ottaa huomioon myös eri energiamuodot. Lisäksi uusiutuvan energian käytölle asetetaan vaatimus. Energiatehokkuus lasketaan rakennustyyppikohtaisella normaalikäytöllä vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi. Lisäksi eri järjestelmien tarpeenmukainen käyttö ja säätö voidaan erikseen osoittaa ja niistä saatu hyöty ottaa huomioon energiatehokkuusvaatimuksia osoitettaessa.

Kokonaisenergiavaatimuksessa otetaan huomioon lämmitystavat energiamuotojen kertoimilla, joilla yhteismitallistetaan lämpö- ja sähköenergiat yhdeksi kokonaisenergiavaatimuksen energialuvuksi. Energiamuotojen kertoimet ohjaavat rakentamaan lämmitystapojen osalta muuntojoustavia rakennuksia vesikiertoisilla järjestelmillä. Energiatuottojärjestelmien tai energian hinnan muutosten yhteydessä rakennukset ovat siten tulevaisuudessakin mahdollisimman muuntojoustavia. Yksi energiamuotojen kertoimien tavoite on varmistaa, että säästettyjä investointikustannuksia ei voida siirtää kuluttajien maksettavaksi rakennuksen käytön aikaisena isona energialaskuna.

Energiamuotojen kertoimet ohjaavat kohdistamaan energiatehokkuustoimenpiteet kalleimpaan ja suurimmat päästöt aiheuttavan energian säästöön. Tämä on tärkeää, koska rakennukset ovat pitkäikäisiä ja nyt tehtävät valinnat vaikuttavat rakennuskantaamme merkittävästi vielä vuonna 2050. Energiatehokkaat ratkaisut ja edulliset vähäpäästöiset energiamuodot ovat turvallinen vaihtoehto kuluttajan kannalta, kun energian hinta nousee raaka-aineiden kallistumisen ja päästöleikkausten vaatimien investointien vuoksi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kokonaisenergiatehokkuutta määräyksillä”

Jätä kommentti