Rakennuslehti - Miimu Airaksinen

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toimitusjohtaja