Rakennuslehti - Miimu Airaksinen

Roti 2021 -hankejohtaja, Toimitusjohtaja / RIL