Kokeile kuukausi maksutta

Kosteudenhallinnan muuttuva ympäristö

Tietoa kirjoittajasta Miikka Kronqvist
Miikka Kronqvist toimii Raksystemsillä aluepäällikkönä Jyväskylässä, Kuopiossa ja Mikkelissä sekä tuntee kosteudenhallinnan kuin omat taskunsa. Raksystems on Pohjoismaissa toimiva rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys sekä kestävän kehityksen edelläkävijä kiinteistöjen hyvinvoinnissa.
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Viimeisen 10 vuoden aikana kosteudenhallinnan merkitys rakennushankkeissa on kasvanut. Kosteudenhallinta on perustunut kosteusteknisten riskien vähentämiseen niin korjaus- kuin uudishankkeissakin. Niin kuin monet ovat huomanneet ja lukeneet, niin ilmastomme muuttuu koko ajan. Sään ääriolosuhteet ovat toistuvampia ja rakennuksemme joutuvat kestämään näitä muuttuvia olosuhteita. Rakennukset eivät kuitenkaan sopeudu muutoksiin, ellei niitä suunnitella ja/tai korjata niihin sopiviksi.

Muuttuva ilmasto vaikuttaa rakennusten suunnitteluun

Jokaiselle suunnittelijalle tulee tutuksi ensimmäisten vuosien aikana RT-korttien ja RIL- kirjojen ohjeet muun muassa 300 mm ylösnostoista, veden ohjaamisen periaatteet kallistamalla rakennetta ja kaivojen sijoittelulla. Unohdamme kuitenkin herkästi, että me suunnittelemme rakennukset tulevaisuutta varten. Tyypillisesti tunnistetaan vähintään 50 vuoden käyttöikä, mutta muistetaanko miettiä, mitä tämä tarkoittaa nykyisessä ilmaston muutoksessa?

EU-Taksonomia käy tämän asian kimppuun ohjaamalla kiinteistön omistajia arvioimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja toteuttamaan sopeutumisratkaisuja riskien hallitsemiseksi. Tämä voi toimia hyvänä herättelynä monille kiinteistönomistajille, mutta ongelma on, että ilmastonmuutoksen huomioinnissa olemme jo vähän jäljessä.

Sääolosuhteet ovat jo nyt muuttuneet ja olemme huomanneet, että rakenteemme ja järjestelmämme eivät pysty kaikilta osin vastaamaan sään ääriolosuhteisiin, vaikka rakennukset olisivat rakennettu ohjekorttien mukaan. Meillä on tapauksia, joissa sisäpuoliset vedenpoistot tulvivat yli ja kannakoinnit pettävät tai hulevesijärjestelmämme ei vedä pihamaalle kerääntyvää sadevettä. Tulevaisuudessa ulkoilman kosteus ja lämpötila mahdollisesti muuttuvat ennakoiden mm. pidempiä syksyn olosuhteita ja lyhyempiä pakkastalvia. Miten meidän suunnitellut rakenteet toimivat näissä muuttuvissa olosuhteissa rakennusfysikaalisesti?

Rakennukset tulee suunnitella tulevaisuuden tarpeita ja olosuhteita varten

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 26§ mukaan ”Veden on poistuttava vesikatolta rakennusta vahingoittamatta” tai 24 § ”Ulkoseinän ja sen eri kerrosten on muodostettava kokonaisuus, joka estää veden haitallisen kulkeutumisen rakenteiden sisään”. Näitä asetuksen tekstejä tulkittaessa meidän pitäisi huomioida rakennuksen todelliset olosuhteet, kuten muun muassa tämänhetkiset sään ääriolosuhteet. Tämä voi tarkoittaa suurempia ylösnostoja kuin 300 mm tai suurempia putkikokoja sisäpuolisille vedenpoistoille ja jopa paineenkestävästä putkesta sen tekemisen.

On hyvä, että meillä on ohjeita ja minimivaatimuksia perusperiaatteille. Meidän kaikkien tulisi kuitenkin pitää mielessämme, minkälaisiin olosuhteisiin me tulemme suunnittelemaan rakennuksiamme. Riittävätkö nykyiset minimivaatimuksemme ja ohjeemme siihen, että rakennuksemme pysyvät kunnossa myös tulevaisuudessa? Tämän tulemme varmasti tulevaisuudessa näkemään konkreettisesti rakennustemme huolto- ja korjaustarpeissa. Mahdollisesti nytkin rakennetut rakennukset voivat tulla tarvitsemaan tihennettyjä huoltovälejä, jotta rakennuksemme tai niiden osat pysyvät kunnossa. Minkälainen vaikutus ilmastonmuutoksella tulee olemaan meidän rakennuskantamme huoltokustannuksiin tai korjausvelkaan?

Meidän olisikin siis hyvä muistaa, että ohjeet ovat hyviä ohjeita, mutta muistetaan yhdessä suunnitella rakennus vähintäänkin niihin olosuhteisiin mihin se tulee. Lisäksi huomioidaan rakennuksen muotokielen vaikutukset toimivuuden ja riskien arvioinnissa. Suunnitellaan ja rakennetaan rakennuksia tulevaisuuteen, ympäristö ja ihmiset huomioiden.

 

http://raksystems.fi

Viimeisimmät näkökulmat