Kokeile kuukausi maksutta

Laadukas tuotetestaus ja tuotehyväksyntä rakentamisen kulmakivenä – hybridirakenne testaamalla luotettavaksi

Tietoa kirjoittajasta Jouni Hakkarainen
Jouni Hakkarainen toimii Eurofins Expert Servicen Rakentaminen-liiketoimintayksikössä puurakenteiden johtavana asiantuntijana. Eurofins Expert Services on tuotetestauksen ja sertifioinnin huippuosaaja. Teemme liki 200 ammattilaisen voimin töitä päivittäin sen eteen, että meillä kaikilla on turvallinen elinympäristö.
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

07Hybridirakenteilla voidaan vastata rakentamisen muuttuviin tarpeisiin. Mitä hyötyä hybridirakenteista on ja miksi niiden testaaminen on tärkeää?

Hybridirakenteet ovat tulleet rakennustyömaille jäädäkseen. Hybridirakenteita eli kahden tai useamman materiaalin yhdistelmää käytetään yleensä silloin, kun rakenteelta vaaditaan ominaisuuksia, joita ei voida teknisesti tai taloudellisesti saavuttaa käyttämällä vain yhtä materiaalia.

Pienemmän hiilijalanjäljen tavoittelu ja materiaalien resurssiviisas käyttö on merkittävästi lisännyt kiinnostusta hybridirakenteita kohtaan. Lainsäädäntöä kehitetään kohti vähähiilisyystavoitteita, jotka voi olla parhaiten saavutettavissa eri materiaaleja yhdistelemällä. Tästä syystä esimerkiksi puu-betoniliittorakenteiden käyttö on yleistymässä. Ekologisessa hybridirakenteissa piilee myös muita etuja, joiden vuoksi niistä kannattaisi nyt viimeistään kiinnostua: Yhdistelemällä betonia, terästä ja puuta voidaan saavuttaa suurempi esivalmiusaste. Lisäämällä tehdastyötä työmaavaihe nopeutuu, mikä osaltaan pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Rakenne voi olla kokonaisuudessaan kevyempi ja siihen kuluu vähemmän materiaalia. Hybridirakenteissa eri materiaalien ominaisuuksia päästään hyödyntämään tehokkaammin.

 

Hybridirakenteiden testaus varmistaa materiaalien saumattoman yhteispelin 

Uusien rakenneyhdistelmien hyödyntäminen edellyttää monialaista osaamista ja yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Eri materiaaliyhdistelmien käyttö voi olla vierasta; betonielementtitehtaalta ei välttämättä löydy rutiineja käsitellä puukomponentteja eivätkä betonivalut istu puuelementtitehtaan prosessiin. Eri materiaalien toleranssimaailmat eivät myöskään välttämättä sellaisenaan kohtaa. Uuden edessä hybridirakenteiden testaamisen rooli ja merkitys korostuvat.

Hybridirakenteiden testaaminen on erityisen tärkeää silloin, kun yhdistelmälle ei löydy olemassa olevia suunnittelu- ja tuotestandardeja. Testaamisella varmistetaan materiaalien yhteistoiminta ja yhteensopivuus. Sillä pidetään huoli siitä, että kantavat rakenteet täyttävät kaikki vaatimukset.

Testaus on myös tuotekehityksen tärkeä tuki, kun hybridirakenteilla tavoitellaan optimoitua materiaalin käyttöä sekä pienempää hiilijalanjälkeä, on opittava uutta ja löydettävä parhaimmat menetelmät materiaalien hyödyntämiseen. Testauksen avulla voidaan tunnistaa rakenteita koskevia kehityskohteita.

Alkuvaiheen testauksella sekä jatkuvalla laadunvarmistuksella varmistetaan materiaalien yhteensopivuus sekä kestävyys pitkällä aikaväillä. Mitä testaaminen voi käytännössä pitää sisällään?

  1. Mekaaninenkestävyys – Kuormittamalla eri materiaaleista koottuja rakenteita varmistetaan, että ne toimivat suunniteltujen ja laskennallisten arvioiden mukaan.
  1. Palonkestävyys – Testataan, kuinka rakenteet toimivat yhdistelmänä palotilanteessa.
  1. Ääneneristävyys – Puu on lähtökohtaisesti kevytrakenne, jolla ei yksinään voida saavuttaa korkeaa äänieristävyyttä. Tarvitaan kerroksellinen rakenne, jossa puuhun yhdistetään jotain muuta materiaalia, kuten esimerkiksi betonia. Yhdistelmän toimivuus tulee varmistaa laskennallisten simulointien lisäksi testaamalla.
  1. Lämmöneristävyys ja kosteustekninen toiminta–  Hybridirakenteen laskennallinen U-arvo voidaan todentaa testaamalla ja voidaan mitata esimerkiksi pitkäaikaismuodonmuutosten vaikutus tiiveyteen.

Huolellinen ja laadukas testaaminen on tärkeää, jotta voidaan taata hybridirakenteen turvallisuus ja toimivuus. Kun tuotelupausten taakse saadaan luotettavia todisteita, testaus ja sertifiointi toimivat rakenteen käyntikorttina.

 

Eurofins. Testing for Life. Eurofins Expert Services.

Jouni Hakkarainen
Rakentaminen-liiketoiminnan puurakenteiden johtava asiantuntija
Eurofins Expert Services Oy

PS: Haluatko tietää lisää Eurofins Expert Servicen rakennusalan testaus-, hyväksyntä- ja sertifiointipalveluista? Lue lisää verkkosivuiltamme ja ota yhteyttä mieltä askarruttavissa asioissa!

Katso Eurofins Expert Services yritysvideo tästä.

Viimeisimmät näkökulmat