Lisää arvoa aliurakoitsijoille

Tietoa kirjoittajasta Tapio Kivistö
Päätoimittaja, tapio.kivisto@sanoma.com
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Aliurakoitsijat saattavat hyvinkin saada aivan uutta arvostusta lähitulevaisuudessa.

Rakentamisessa työt ovat jo pitkään pirstoutuneet monipolvisiksi ja monimutkaisiksi alihankintaketjuiksi, joiden kokonaisuutta käytännössä kukaan ei esimerkiksi isossa rakennushankkeessa kunnolla hallitse. Alihankinnalla on haettu erilaisia rooleja rakentamisen ketjussa sekä kaikkien osa-alueiden optimointia.

Aliurakoitsijat ovat nimensä mukaisesti monesti varsin alisteisessa asemassa, jossa vastuu kokonaisuudesta on vähäinen. Kun katsoo rakennusliikkeiden tuloksia, alihankintaketjutus ei näytä tuovan ainakaan pääurakoitsijoille kovin paksua tulospottia. Laatuhuoliakaan ei ole pystytty alihankinnalla ratkomaan.

Uudet urakkamuodot ja toimintatavat pakottavat tarkastelemaan alihankkijoita uudella tavalla. Esimerkiksi alliansseissa kaivataan kehitysvaiheeseen aliurakoitsijoiden eli rakentamisen varsinaisten erikoisosaajien panosta. Samoin tahtituotannon tapaisissa tuottavuuden parannushankkeissa aliurakoitsijat on sitoutettava mukaan.

Aivan oma lukunsa on eettisyys ja vastuullisuus, joissa alihankintaketjun hallinta on keskeisessä roolissa. Kun isolla työmaalla työskentelee jopa kymmenistä eri maista tulevia työntekijöitä kymmenien eri yritysten palveluksessa, ketjuun voi upota esimerkiksi työntekijöiden alipalkkausta ja muuta taloudellista hyväksikäyttöä. Näiltä ongelmilta pääurakoitsijat eivät voi ummistaa silmiään, vaan kaikkien aliurakoitsijoiden toimintatapoja pitäisi pystyä aktiivisesti tarkastelemaan ja valvomaan.

Alihankkijoiden arvon nostaminen ja toisaalta niiden tiukempi seuranta voisivat parantaa rakentamisen tuloksellisuutta ja toisaalta karsia rakentamiseen pesiytyviä ongelmia. Kyse on asenteista ja arvostuksesta. Niiden kehittämisestä kannattaa aloittaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lisää arvoa aliurakoitsijoille”

Vastaa